RESPONSKURS MED TORMOD HAUGLAND 25. & 26. FEBRUAR

Dette intensive helgekurset er eit tilbod for deg som saknar grundig lesing av dei skjønnlitterære tekstane dine, og som vil erfare korleis tekstgjennomgang kan føregå på akademiet, saman med elleve andre. 

Det neste responskurset med forfattar og skrivelærar ved Skrivekunstakademiet, Tormod Haugland vil finne stad 25. og 26. februar 2023. Søknadsfrist er 3.februar 2022 kl. 23.59. Søknadsskjemaet finn du her, eller i lenka over.

Fleire av deltakarane som har vore med på responskurset, har seinare komne inn på Skrivekunstakademiet og andre skriveskular. Du søkjer med inntil seks sider med tekst i sjølvvald sjanger. Det kan vere ein eller fleire tekstar, avslutta eller utdrag frå noko større. Kurset har 12 plassar.

Søknadstekstane til dei som får plass vert så kopierte og sendt ut til kvar kursdeltakar for gjennomlesing i forkant av kurset. Under dei to dagane kurset varer, vert kvar deltakar sin tekst/tekstar gjennomgått i plenum. Alle tek del i tekstsamtalen. Kurset kostar 2500 kr, og finn stad i Skrivekunstakademiet sine lokale på Georgernes Verft i Bergen.

Foto: Helge Skodvin

TEmakveld med blomster & bureau


Det ritualistiske skrivekollektivet og småforlaget Blomster & Bureau består av Eli Fossdal Vaage, Siri Katinka Valdez, Aina Villanger, Ane Nydal og Silje Fagerlund. Dei er alle tidligare studentar på Skrivekunstakademiet.

Torsdag 10.11.22 klokka 19.00 vil representanter frå byrået presentere Blomster & Bureau og kva dei arbeider med, og eit pelskledd sendebod dukker opp via eteren med meir informasjon om BB. Det vil bli satt av tid til spørsmål og svar. Og muligheit for å kjøpe bøker. 

Temakveldane er arrangement der akademiet gir det allmenne publikum høve til å møte gjestelærarane våre i ei intim ramme, der det også vil bli mogleg å samtale med forfattaren. Grip sjansen til å få møte Blomster & Bureau!

OPPtaket til skrivekunst 22/23

Opptaket til Skrivekunstakademiet 22/23 er ferdig.

Årets studentar til årsstudium i skapande skriving 22/23 er:

Mats Tønjum Alfsen
Sidsel Lundbye Berg
Kajsa Bøyum
Isir Eline Braathen
Erlend Auestad Danielsen
Jenny Stensland Elvestad
Askur Skaalum Gregersen
Vibe Kilde
Amalia Knotten
Anna Schack
Amelia Gómez Snerte
Lina Nilsson Ågren

Årets studentar til påbyggingskurset 22/23 er:

Are August Flannagan Furubotn
Camilla Bogetun Johansen 
Hilde Mangset Lorentsen
Miriam Myrstad
Amanda Bjørnvall
Anngjerd Rustand

«det er moralen, godnat» slippfest for årets studentantologi

Skrivekunstakademiets årgang 2021-2022 inviterer til slippfest for årets avgangsantologi: «Det er moralen, godnat». Kom til Landmark 27. mai kl 20.00! Det blir opplesninger, dans+dj og selvfølgelig salg av antologien.

Årets avgangselever er:
Marita Algrøy
Amanda Bjørnvall
Marthe Bleu
Jens-Emil Thunold Furu
Hanna Louise Grønneberg
Johan Lindvall
Astrid Olling
Mette Paust-Andersen
Maja Liisberg Poulsen
Levina Storåkern
Fredrik Vågenes