SØKNADSFRIST FOR PÅBYGGINGSKURS ER 8. MAI KL 23.59

Søknadsfrist for påbyggingskurset til Skrivekunstakademiet er måndag 8.mai kl 23.59! Med Gunnar Wærness og Gunnhild Øyehaug som lærarar, er studiet meint for den som arbeider med eit påbyrja litterært manuskript og vil fordjupe seg ytterlegare i prosjektet sitt. Sjå meir info om korleis ein søkjer her

Temakveld med UKON – Litteratur som minne och algoritm


Den svenske poeten og psykoanalytikeren Ulf Karl Olov Nilsson er gjestelærar på Skrivekunstakademiet no i april, og vi er så heldige at vi også kan invitere til ein temakveld på akademiet, der UKON skal helde eit føredrag med tittelen «Litteratur som minne och algoritm».

Temakveldane på Skrivekunstakademiet er arrangement der akademiet gjev det allmenne publikum høve til å møte gjestelærarane våre i ei intim ramme. Det vert òg mogleg for publikum å stille spørsmål til og samtale med forfattaren. Temakvelden finn sted i Skrivekunstakademiets lokale på Georgernes Verft 12. Inngang E. Sal av drikke.

Foto: Maja Kristin Nylander

RESPONSKURS MED TORMOD HAUGLAND 25. & 26. FEBRUAR

Dette intensive helgekurset er eit tilbod for deg som saknar grundig lesing av dei skjønnlitterære tekstane dine, og som vil erfare korleis tekstgjennomgang kan føregå på akademiet, saman med elleve andre. 

Det neste responskurset med forfattar og skrivelærar ved Skrivekunstakademiet, Tormod Haugland vil finne stad 25. og 26. februar 2023. Søknadsfrist er 3.februar 2022 kl. 23.59. Søknadsskjemaet finn du her, eller i lenka over.

Fleire av deltakarane som har vore med på responskurset, har seinare komne inn på Skrivekunstakademiet og andre skriveskular. Du søkjer med inntil seks sider med tekst i sjølvvald sjanger. Det kan vere ein eller fleire tekstar, avslutta eller utdrag frå noko større. Kurset har 12 plassar.

Søknadstekstane til dei som får plass vert så kopierte og sendt ut til kvar kursdeltakar for gjennomlesing i forkant av kurset. Under dei to dagane kurset varer, vert kvar deltakar sin tekst/tekstar gjennomgått i plenum. Alle tek del i tekstsamtalen. Kurset kostar 2500 kr, og finn stad i Skrivekunstakademiet sine lokale på Georgernes Verft i Bergen.

Foto: Helge Skodvin

TEmakveld med blomster & bureau


Det ritualistiske skrivekollektivet og småforlaget Blomster & Bureau består av Eli Fossdal Vaage, Siri Katinka Valdez, Aina Villanger, Ane Nydal og Silje Fagerlund. Dei er alle tidligare studentar på Skrivekunstakademiet.

Torsdag 10.11.22 klokka 19.00 vil representanter frå byrået presentere Blomster & Bureau og kva dei arbeider med, og eit pelskledd sendebod dukker opp via eteren med meir informasjon om BB. Det vil bli satt av tid til spørsmål og svar. Og muligheit for å kjøpe bøker. 

Temakveldane er arrangement der akademiet gir det allmenne publikum høve til å møte gjestelærarane våre i ei intim ramme, der det også vil bli mogleg å samtale med forfattaren. Grip sjansen til å få møte Blomster & Bureau!