Temakveld med UKON – Litteratur som minne och algoritm


Den svenske poeten og psykoanalytikeren Ulf Karl Olov Nilsson er gjestelærar på Skrivekunstakademiet no i april, og vi er så heldige at vi også kan invitere til ein temakveld på akademiet, der UKON skal helde eit føredrag med tittelen «Litteratur som minne och algoritm».

Temakveldane på Skrivekunstakademiet er arrangement der akademiet gjev det allmenne publikum høve til å møte gjestelærarane våre i ei intim ramme. Det vert òg mogleg for publikum å stille spørsmål til og samtale med forfattaren. Temakvelden finn sted i Skrivekunstakademiets lokale på Georgernes Verft 12. Inngang E. Sal av drikke.

Foto: Maja Kristin Nylander