Ledig stilling som akademileiar

Skrivekunstakademiet vart stifta i 1985 og driv undervisning i skapande skriving. Akademiet er ei sjølvstendig stifting finansiert av Vestland Fylkeskommune. Administrasjon og fagmiljø er sett saman av 6-8 personar, alle i deltidsstillingar, i tillegg gjer ein nytte av omlag 20 gjestelærarar i løpet av eit studieår.

Vi har ledig åremålsstilling (6 år) som akademileiar.

Stillinga er på 80 %, med muligheit for justering. Akademieleiar er direkte underordna styret og har det faglege, økonomiske og administrative ansvaret for drifta av stiftinga Skrivekunstakademiet. Arbeidet omfattar mellom anna utdanningspolitisk arbeid, utvikling av studietilbod, oppfølging av planar og budsjett, årsmelding og rekneskap og ansvar for dei tilsette. Det er også ynskjeleg at akademileiar er ein del av fagmiljøet og kan påta seg undervisning.

For tida driv akademiet Årsstudium i skapande skriving, eit eittårig skrivestudium (tolv studentar) på høgskulenivå (60 studiepoeng). Studiet er akkreditert av NOKUT og vidareutviklinga av dette, samt akkreditering og vidareutvikling av påbyggingskurset, vil stå sentralt i arbeidet framover.

Vi søkjer ein engasjert og initiativrik person med fagkompetanse frå litteraturfeltet og med evner til strategisk og administrativt arbeid, som ynskjer vere med og utvikle Skrivekunstakademiet framover. Vi vil leggje vekt på følgjande kvalifikasjonar:

# God kjennskap til skjønnlitteratur

# Evt. forfattarskap, både skjønnlitterær og faglitterær

# Kontaktskapande eigenskapar og samarbeidsvilje

# Leiar- og administrasjonserfaring

Administrasjonsmålet til Skrivekunstakademiet er nynorsk. Arbeidsstad er Bergen. Løn etter avtale. Kvinner og personar med minoritetsbakgrunn vert oppfordra til å søkje. Oppstart 1. mars.

Søknadsfrist: 15. januar 2021.  Send søknad med CV til epost eller Skrivekunstakademiet, Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN.

For spørsmål om stillinga, ta kontakt med styreleiar Børge Lunde, tlf. 905 25 852, eller akademileiar Øyunn Viken, tlf. 412 06 857 el. epost.