verftetSkrivekunstakademiet i Hordaland driv undervisning innan skjønnlitterær skriving. Vi har opptak ein gong i året, og søknadsfristen er primo april. For meir informasjon, sjå Korleis søkje.

Ledig stilling som kontorfullmektig

Frå januar-31.12.2021 blir det ledig vikariat som kontorfullmektig ved Skrivekunstakademiet. Vi søkjer ein dyktig og arbeidsam person med utprega ordenssans, gjerne med røynsle frå administrasjon. Evne til samarbeid og kommunikasjon med lærarstab, leiar og studentar er viktig, saman med evna til å arbeide sjølvstendig og disiplinert.

Arbeidsoppgåvene vil vere faste daglege gjeremål som studentkontakt, henting og handsaming av post, registrering og arkivering av brev og faktura, diverse kunde-og ordreoppfølging, samt samarbeid med dagleg leiar, praktisk assistanse til undervising både når det gjeld årsstudiet, påbyggingskurset og kortare kurs. Stillinga inneber oppgåver innan IT, som oppdatering og utvikling av nettsider, informasjon og formidling, samt systematisering og drift av bibliotek. Administrasjonsspråket er nynorsk.

Stillinga er ei deltidsstilling på 60%. Løn etter avtale.

Søknadsfrist: 7. desember 2020.

Kortfatta skriftleg søknad med cv og referansar sendast til Øyunn Viken

For nærare opplysingar, kontakt akademileiar Øyunn Viken, tlf. 412 06 857/epost eller kontorfullmektig Anngjerd Rustand, tlf. 913 66 186/epost.

Semesterstart ved Skrivekunstakademiet

bokhylle-bregne-web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndag 24.august klokka 12 er det klart for nytt skuleår ved Skrivekunstakademiet. Vi ønskjer alle våre nye studentar velkomen!

Ny kontorfullmektig!

Anngjerd Rustand vikarierer som kontorfullmektig høsten 2020.

Anngjerd Rustand vikarierer som kontorfullmektig høsten 2020.

Anngjerd Rustand (f.1982) går inn i rolla som kontorfullmektig ved Skrivekunstakademiet frå hausten av, ettersom Eli Fossdal Vaage skal ha skrivepermisjon. Vi gler oss! Anngjerd Rustand er biletkunstnar med utdanning frå Kunsthøgskulen i Bergen (master i kunst 2010) og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Ho var student ved Skrivekunstakademiet  i 2017–18, der ho blant anna var redaktør for studentantologien Jeg trenger ikke bein for å stå her. Rustand har også vore redaksjonsmedlem i Vagant, og driv dessutan forlaget Trippelpunkt, det ho gir ut eigne og andre sine kunstnarbøker. Ho debuterte skjønnlitterært i Signaler 2019, og arbeidar no med si første bok.

Rustand er òg kvinna bak det fantastiske, nye biblioteket på Skrivekunstakademiet, som i fjor fekk ei etterlengta oppgradering.

Anngjerd.no

Trippelpunkt.no

Haustens nye studentar klare

Opptaket til Årsstudium i skapande skriving skuleåret 2020/21 er gjort, og vi er klare til å ønskje tolv nye studentar velkomen inn dørane på akademiet til hausten. Dei tolv er Marianne Lauritsen, Robin Van de Walle, Jakob Winje, Ane Wraaman Wathne, Uzma Akbari, Eiliv Lundal, Ylva Thiis, Anine Aasen, Tony Renè Thorsen Ødegaard, Lina Maria Skullerud, Benedicte Skjalholt og Anna Mørk Maegaard. Gratulerer og velkomen til oss!_NI32258

Sommarkurs 2020 går som normalt

byline-bilde_for_281200710712BOK_Svisdal-Lars_Foto-Paul-S-Amundsen-.t5c07f3a5.m2400.xba49e0c7Vi er veldig glade for å kunne annonsere at sommarkurset med Anna Kleiva og Lars Svisdal vil gå som planlagt torsdag 25. juni til søndag 28. juni, men sjølvsagt med naudsynte smitteverntiltak. Søknadsfrist 2. juni. Kursavgift: 4000,-. Du finn meir om kurset og korleis du søkjer her.