SOMMARKURS 19.- 22. JUNI

Sommarkurset går over fire dagar og passar for deg som ynskjer å kome i gang med skriving for alvor, eller få eit kick til å kome vidare. Ikkje minst: møte andre som òg interesserer seg for skriving og har eit ønskje om å utvikle seg litterært. Kurset vert halde i Skrivekunstakademiet sine lokale på Verftet. Kurset vil i 2023 vere frå 19-22. juni. Kursleiarane for i år er Pedro Carmona-Alvarez og Julie Stokkendal. Kurset koster 4000 kroner.

Du søkjer med fem til sju sider sjølvskriven tekst av skjønnlitterær karakter, og det er desse sidene det i hovudsak vil bli arbeidd med på kurset. Det er derfor viktig at deltakarane er førebudde på at alle les kvarandre sine tekstar, og at ein har lese tekstane før kursstart. Vi tek inn inntil 12 søkjarar. Her er det digitale søknadsskjemaet

Pedro Carmona-Alvarez er norsk forfattar og musikar, busett i Bergen. Han har ei brei erfaring som skrivelærar og har vore tilknytta Skrivekunstakademiet som lærar både på årsstudiet og som hovudlærar på påbyggsåret frå start fram til 2020. Carmona-Alvarez debuterte med diktsamlinga Helter, og har sidan gitt ut fleire diktsamlingar, romanar og essay. Hans siste utgiving er diktsamlinga Dobbeltliv, som kom ut i fjor.

Julie Stokkendal er forfattar og omsetjar, utdanna ved Skrivekunstakademiet i Bergen. Ho debuterte i 2019 med romanen Dagene, og i fjor kom prosateksten Drømmelaboratoriet ut. Ho har omset Yahya Hassan si bok Yahya Hassan 2 (2020) og Nanna Storr-Hansens tre fyrste diktsamlingar (Spetakel, Mimosa, Lyngtarm).

SØKNADSFRIST FOR PÅBYGGINGSKURS ER 8. MAI KL 23.59

Søknadsfrist for påbyggingskurset til Skrivekunstakademiet er måndag 8.mai kl 23.59! Med Gunnar Wærness og Gunnhild Øyehaug som lærarar, er studiet meint for den som arbeider med eit påbyrja litterært manuskript og vil fordjupe seg ytterlegare i prosjektet sitt. Sjå meir info om korleis ein søkjer her

Temakveld med UKON – Litteratur som minne och algoritm


Den svenske poeten og psykoanalytikeren Ulf Karl Olov Nilsson er gjestelærar på Skrivekunstakademiet no i april, og vi er så heldige at vi også kan invitere til ein temakveld på akademiet, der UKON skal helde eit føredrag med tittelen «Litteratur som minne och algoritm».

Temakveldane på Skrivekunstakademiet er arrangement der akademiet gjev det allmenne publikum høve til å møte gjestelærarane våre i ei intim ramme. Det vert òg mogleg for publikum å stille spørsmål til og samtale med forfattaren. Temakvelden finn sted i Skrivekunstakademiets lokale på Georgernes Verft 12. Inngang E. Sal av drikke.

Foto: Maja Kristin Nylander

RESPONSKURS MED TORMOD HAUGLAND 25. & 26. FEBRUAR

Dette intensive helgekurset er eit tilbod for deg som saknar grundig lesing av dei skjønnlitterære tekstane dine, og som vil erfare korleis tekstgjennomgang kan føregå på akademiet, saman med elleve andre. 

Det neste responskurset med forfattar og skrivelærar ved Skrivekunstakademiet, Tormod Haugland vil finne stad 25. og 26. februar 2023. Søknadsfrist er 3.februar 2022 kl. 23.59. Søknadsskjemaet finn du her, eller i lenka over.

Fleire av deltakarane som har vore med på responskurset, har seinare komne inn på Skrivekunstakademiet og andre skriveskular. Du søkjer med inntil seks sider med tekst i sjølvvald sjanger. Det kan vere ein eller fleire tekstar, avslutta eller utdrag frå noko større. Kurset har 12 plassar.

Søknadstekstane til dei som får plass vert så kopierte og sendt ut til kvar kursdeltakar for gjennomlesing i forkant av kurset. Under dei to dagane kurset varer, vert kvar deltakar sin tekst/tekstar gjennomgått i plenum. Alle tek del i tekstsamtalen. Kurset kostar 2500 kr, og finn stad i Skrivekunstakademiet sine lokale på Georgernes Verft i Bergen.

Foto: Helge Skodvin