KONTAKT

Skrivekunstakademiet held til på USF Verftet på Nordnes i Bergen.

Besøks- og postadressa vår er Skrivekunstakademiet, Georgernes Verft 12, 5011 Bergen.

Har du spørsmål om skulen, undervisningstilbodet eller søknadsfristar? Generelle henvendingar kan rettast til kontorfullmektig Eira Søyseth på epost: post at skrivekunst.no

Kontorfullmektig har ikkje faste kontortider, men er til stades på skulen fleire dagar i veka, og svarar på mail så snart ho har høve.

Akademileiar Sivert N. Nesbø kan kontaktast på epost sivert at skrivekunst.no

Vi tek gjerne imot ny skjønnlitteratur frå forlag! Vi er diverre ikkje omfatta av innkjøpsordninga og har svært begrensa innkjøpsbudsjett. Difor er vi avhengige av gåver for å halde biblioteket oppdatert.