KORLEIS SØKJE

PÅBYGGINGSKURS 21/22 Påbyggingskurset består av fire samlingar over tre dagar, ei individuell rettleiing, samt ei vekesamling på slutten av kurset. Kurset 2021/22 er leia av Gunnar Wærness og Gunnhild Øyehaug. I undervisninga fokuserast det på litterære metodar og formtradisjonar: Korleis tenker ein fram eit litterært arbeid? Korleis tenker ein dramaturgisk? I tillegg blir det lagt … Hald fram med å lese KORLEIS SØKJE