temakveld med anna kleiva torsdag 18.november

Denne veka har Anna Kleiva vore gjestelærar i kurset sjanger, stad og stemme, og skal på temakvelden snakke med Eli Fossdal Vaage om å skrive i og utanfor sjanger, om å gi staden ein stemme eller stemma ein stad å snakke frå.

Anna Kleiva er fødd i 1985 i Oslo. Ho er oppvaksen på Vinstra og bur i Oslo. Ho debuterte med diktsamlinga Ti liknande versjonar i 2011 og har sidan debuten gitt ut diktsamlingar, gjendiktingar og seinast den litterære collagen Echo Mountain.

Temakveldane er arrangement der akademiet gir det allmenne publikum høve til å møte gjestelærarane våre i ei intim ramme, der det også vil bli mogleg for publikum å stille spørsmål til og samtale med forfattaren. Temakvelden finn sted i Skrivekunstakademiets lokale på Georgernes Verft 12. Inngang E

tidspunkt kl. 19.00 (til ca. 21.00)

Ope for alle.

Gratis inngang.

temakveld med bjarte breiteig

Bjarte Breiteig (f.1974) er kritikarrost novellist og romanforfattar og tidlegare student og gjestelærar ved Skrivekunstakademiet. No er han aktuell med romanen «Tøyeneffekten». Basert på eigne røynsler skildrar han ein liten familie i krise i innvandrerbydelen Tøyen i Oslo. Mona, Jostein og sonen Kalle har i fleire år vore idealistar og drive ein nabolagskafe i det som lenge var landets meist berykta bydel. Korleis går det med familien og korleis er tilhøva på Tøyen i tida etter bydelsløftet i 2014? Bjarte Breiteig kjem til Skrivekunstakademiet for å lese frå og snakke om romanen.Temakveldane er arrangement der akademiet gir det allmenne publikum høve til å møte gjestelærarane våre i ei intim ramme, der det også vil bli mogleg for publikum å stille spørsmål til og samtale med forfattaren.Fredag 29.oktober kl. 19.00 (til ca. 21.00)

Temakvelden er i Skrivekunstakademiets lokale på Georgernes Verft. Inngang E.

Ope for alle.
Gratis inngang.
Sal av drikke.

Opptak årsstudium i skapande skriving 21/22 og påbyggingskurs 21/22

No er opptaket til årsstudium i skapande skriving 2021/22 gjort, og vi ønsker følgjande 12 studentar velkommen til oss i haust:

Marita Algrøy, Tron-Petter Nilsen Aunaas, Marthe Bleu, Jens-Emil Thunold Furu, Hanna Louise Grønneberg, Johan Lindvall, Astrid Olling, Amanda Bjørnvall Olsen, Mette Paust-Andersen, Maja Liisberg Poulsen, Levina Storåkern og Fredrik Vågenes.

Opptaket til påbyggingskurset 2021/22 er også gjort, og vi ønsker følgjande 6 studentar velkommen til oss i haust:

Ravn Stenberg, Marie Bergby Handeland, Paal Elstad, Olav Jamtveit, Silje Ulstein og Julia Nilsen Martincic Ledige stillingar som skrivelærar på skrivekunstakademiet

Vi lyser ut følgande tre stillingar:

To stillingar som skrivelærar på årsstudiet i skapande skriving (25%)

Ei stilling som fast skrivelærar på påbyggingskurset i skapande skriving (30%)

Til alle stillingane søkjer vi ein skjønnlitterær forfattar med røynsle frå undervisning i skapande skriving. Stillingane er faste deltidsstillingar og vil høve godt i kombinasjon med eigen skjønnlitterær praksis. Undervisninga er delt inn i fleire kortare periodar, der tekstverkstad med lesing og respons, og meir teoretisk undervisning vil inngå. Stillinga inkluderer også eit fast tal møtedagar, og det vil såleis vere ein føresetnad med bustad i bergensområdet. Løn etter avtale. Kvinner vert oppmoda til å søkje.

Søknadsfrist: 7. mai 2021. Finn-annonsa er her

For spørsmål om stillingane, ta kontakt med akademileiar Sivert Nesbø på sivert@skrivekunst.no eller 930 91 209.

SØKNADSFRIST FOR PåBYGGINGSKURSEt er 14.mai 23.59

Påbyggingskurset består av fire samlingar over tre dagar, ei individuell rettleiing, samt ei vekesamling på slutten av kurset. Kurset 2020/21 er leia av Gunnar Wærness og Gunnhild Øyehaug. I undervisninga fokuserast det på litterære metodar og formtradisjonar: Korleis tenker ein fram eit litterært arbeid? Korleis tenker ein dramaturgisk? I tillegg blir det lagt stor vekt på nærlesing, for på denne måten å ta tak i kvart manuskripts utfordringar på dess eigne premissar. Mentorane som les og rettleiar studentane er sjølve forfattarar. Studentane les kvarandre sine arbeid, er aktive i plenumsdiskusjonar og samtalar. Skrivekunstakademiet tek opp seks studentar til påbyggingskurset. Nytt kurs vil ta til hausten 2021. Sjølve kurset er gratis, men kvar deltakar må betale ei kopieringsavgift på 1350 kroner.

SØKNADSKRITERIUM

Studiet er meint for den som arbeider med eit påbyrja litterært manuskript og vil fordjupe seg ytterlegare i prosjektet sitt. Det er eit krav at søkjaren har gjennomført minst eitt år kreativ skriveutdanning på universitets-/høgskulenivå (NB: ikkje folkehøgskule/dansk højskole), eller har ei eller fleire utgjevingar bak seg.

OPPTAKSGRUNNLAG

Søknad om opptak skal innehalde 10-15 sider tekst, skrive i løpet av dei to siste åra, av skjønnlitterær karakter. Teksten bør vere ein del av det arbeidet studenten vil konsentrere seg om på kurset. I tillegg til den skjønnlitterære teksten, skal ein legge ved utfylt søknadsskjema med opplysingar om:

  • Personlege data (obligatorisk)
  • Tidlegare utdanning (obligatorisk)
  • Motivasjon for studiet (obligatorisk)
  • Lese- og skriveerfaring, deltaking i lese- og skrivegrupper, redaksjonsarbeid, deltaking i antologiar eller andre publikasjonar, litteraturpedagogisk arbeid eller annan arbeidserfaring frå tidsskrift, forlag o.l. Legg gjerne ved referansar.

SPRÅK

Søkjarar som skriv på norsk, svensk og dansk blir vurderte på lik linje. Søknadar på andre språk blir ikkje vurderte.

OPPTAKSNEMND OG VURDERING

I nemnda for opptak sit hovudlærer og fast gjestelærar. I vurderinga til opptaket blir det lagt vekt på søkjarens evne til å framstille eit innhald/stoff i ein skjønnlitterær form.