GJESTELÆRARAR OG TEMAKVELDAR

Høsten 2020 er gjestelærarane våre Erlend Nødtvedt (poesikurs), Mari Andreassen (kurs i kortare prosa) og Kjersti Annesdatter Skomsvold (romankurs).

Kvart semester inviterer vi forfattarar til

Vanlegvis arrangerer vi temakveldar som er opne for publikum kvar gong vi har besøk av ein gjestelærar. Her les

Denne funksjonaliteten er ikkje i bruk