GJESTELÆRARAR OG TEMAKVELDAR

Våren 2021 er gjestelærarane våre Øyvind Rimbereid, Tone Hødnebø, Katrine Heiberg, Ida Lødemel Tvedt, Marie Aubert, Victoria Kielland, Tomas Espedal og Maria Dorothe Schrattenholz

Kvart semester inviterer vi forfattarar til å vere gjestelærarar på dei ulike kursa me har med den faste staben. Vanlegvis arrangerer vi temakveldar som er opne for publikum kvar gong vi har besøk av ein gjestelærar. Dette har det vore mindre av no, grunna korona, men me håper på at det er noko som vil endre på seg om ikkje så alt for lenge.

 
Andre gjestelærarar ved Skrivekunstakademiet 2010-d.d:

Arne Lygre

Cathrine Knudsen

Ellisiv Lindkvist

Espen Stueland

Kristin Berget

Odd W. Surén

Øyvind Rimbereid

Lars Skorpen

Ulf Karl Olov Nilsson

Ingrid Nielsen

Erlend Nødtvedt

Øyvind Berg

Knut Ove Arntzen

Kristine Tofte

Tomas Espedal

Tore Vagn Lid

Bjarte Breiteig

Mette Moestrup

Tone Hødnebø

Annette Mattsson

Trude Marstein

Ida Linde

Gustein Bakke

Mona Høvring

Tor Eystein Øverås

Ingrid Rishøi

Audun Lindholm

Erling Kittelsen

Jeppe Brixvold

Kjersti Rorgemoen

Gritt Uldall-Jensen

Kristin Auestad Danielsen

Anders Hasmo Dahl

Tonje Røed

Catharina Gripenberg

Arne Skaug Olsen

Frode Grytten

Thure Erik Lund

Gro Dahle

Ole Robert Sunde

Torleif Linhave Bamle

Solrun Toft Iversen

Torild Wardenær

Maria Tryti Vennerød

Marit Eikemo

Susanne Christensen

Mette Moestrup

Anna Kleiva

Therese Tungen

Charlotte Myrbråten

Bjørn Sortland