RESPONSKURS

Tormod Haugland

Det neste responskurset med forfattar og skrivelærar ved Skrivekunstakademiet, Tormod Haugland vil finne stad 25. og 26. februar 2023. Søknadsfristen er 3.februar 2022 kl. 23.59. Fleire av deltakarane på responskurset har seinare kome inn på Skrivekunstakademiet og andre skriveskular. Søknadsskjemaet finn du rett under her!

Du søker med 5-7 sider tekst. Tekstane du søker med kan vere i valfri sjanger. Det kan vere ein eller fleire tekstar, avslutta eller utdrag frå noko større. Kurset har 12 plassar.

Søknadstekstane til dei som får plass vert kopierte opp og sendt ut til alle kursdeltakane for gjennomlesing i forkant av kurset. I løpet av dei to dagane kurset varer, vert kvar deltakar sin tekst/tekstar gjennomgått i plenum. Alle tek del i tekstsamtalen. Kurset kostar 2500 kr, og finn stad i Skrivekunstakademiet sine lokale på Georgernes Verft i Bergen.