RESPONSKURS

Tormod Haugland

Til vanleg har me årlege responskurs med forfattar og skrivelærar ved Skrivekunstakademiet, Tormod Haugland. Hittil i 2021 har me ikkje planlagt responskurs grunna pandemien.

Fleire av deltakarane som har vore med på responskurset, har seinare komne inn på Skrivekunstakademiet og andre skriveskuler. Du søkjer med inntil seks sider med tekst i sjølvvald sjanger. Det kan vere ein eller fleire tekstar, avslutta eller utdrag frå noko større. Søknadsskjema vil kome ut her på nettsida opp mot søknadsfristen.

Søknadstekstane til dei som får plass vert så kopierte og send ut til kvar kursdeltakar for gjennomlesing i førekant av kurset. Under dei to dagane kurset varer vert kvar deltakar sin tekst/tekstar gått gjennom i plenum, der alle kan ta del i tekstsamtalen.