RESPONSKURS

Tormod Haugland

Det neste responskurset med med forfattar og skrivelærar ved Skrivekunstakademiet, Tormod Haugland vil finne stad 26. og 27. februar 2022. Påmeldingsfrist er 1.februar 2022.

Fleire av deltakarane som har vore med på responskurset, har seinare komne inn på Skrivekunstakademiet og andre skriveskular. Du søkjer med inntil seks sider med tekst i sjølvvald sjanger. Det kan vere ein eller fleire tekstar, avslutta eller utdrag frå noko større. Kurset har 12 plassar.

Søknadstekstane til dei som får plass vert så kopierte og sendt ut til kvar kursdeltakar for gjennomlesing i forkant av kurset. Under dei to dagane kurset varer vert kvar deltakar sin tekst/tekstar gjennomgått i plenum. Alle tek del i tekstsamtalen. Kurset kostar 2500 kr, og finn stad i Skrivekunstakademiet sine lokale på Georgernes Verft i Bergen.