RESPONSKURS

Tormod Haugland

Det neste responskurset med med forfattar og skrivelærar ved Skrivekunstakademiet, Tormod Haugland vil finne stad 26. og 27. februar 2022. Påmeldingsfrist er 1.februar 2022.

Fleire av deltakarane som har vore med på responskurset, har seinare komne inn på Skrivekunstakademiet og andre skriveskuler. Du søkjer med inntil seks sider med tekst i sjølvvald sjanger. Det kan vere ein eller fleire tekstar, avslutta eller utdrag frå noko større. Kurset har 12 plassar.

Søknadstekstane til dei som får plass vert så kopierte og send ut til kvar kursdeltakar for gjennomlesing i førekant av kurset. Under dei to dagane kurset varer vert kvar deltakar sin tekst/tekstar gått gjennom i plenum, der alle kan ta del i tekstsamtalen. Kurset kostar 2500 kr, og finn stad i Skrivekunstakademiet sine lokalar på Georgernes Verft i Bergen.

Click or drag a file to this area to upload.
Må vere pdf