RESPONSKURS

Tormod Haugland

Det neste responskurset med forfattar og skrivelærar ved Skrivekunstakademiet, Tormod Haugland vil finne stad 9. og 10.mars 2024. Søknadsfristen er 5. februar 2024 kl. 23.59. Fleire av deltakarane på responskurset har seinare kome inn på Skrivekunstakademiet og andre skriveskular. Søknadsskjemaet kjem ut 8. januar.

Du søker med 5-7 sider tekst. Tekstane du søker med kan vere i valfri sjanger. Det kan vere ein eller fleire tekstar, avslutta eller utdrag frå noko større. Kurset har 12 plassar.

Søknadstekstane til dei som får plass vert kopierte opp og sendt ut til alle kursdeltakane for gjennomlesing i forkant av kurset. I løpet av dei to dagane kurset varer, vert kvar deltakar sin tekst/tekstar gjennomgått i plenum. Alle tek del i tekstsamtalen. Kurset kostar 2500 kr, og finn stad i Skrivekunstakademiet sine lokale på Georgernes Verft i Bergen.

Click or drag a file to this area to upload.
Må vere pdf