SØKNADSFRIST ÅRSSTUDIUM I SKAPANDE SKRIVING 23/24: 3. APRIL 23.59

No nærmar det seg søknadsfrist for opptak for Årsstudium i skapande skriving 23/24! Du søkjer på Skrivekunstakademiets årsstudium med 10-15 sider nyskriven tekst (skrive i løpet av dei siste to åra), med ein digital søknad. Meir informasjon om korleis du kan søkje, finn du rett under her. Om du har nokre spørsmål, så send dei til post@skrivekunst.no.