TILSETTE og faste gjestelærarar

Skrivekunstakademiet har fem tilsette i deltidsstillingar: Akademileiar (80%), undervisningsleiar (40%), kontorfullmektig (60%) og tre skrivelærarar (25%). Vi har også tilknytta oss fleire forfattarar og litteraturvitarar som held faste kurs kvart år på frilansbasis.

I tillegg har vi kvart år ei rekkje gjestelærarar, som du kan sjå ei liste over her.

Sivert N. Nesbø

Sivert Nesbø, Akademileiar

Fødd 1982. Forfattar. Har gitt ut fem bøker. Debuterte med «Skårgangar» i 2013. Siste roman «Varme og vatn» kom i februar 2021. Utdanna ved Skrivekunstakademiet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Har røynsler fra arbeid som tidsskriftredaktør og manuskonsulent, har jobba som lærar og har brei erfaring frå formidling på kulturfeltet. Styremedlem i Jakob Sande-selskapet.

Rolf Enger

Rolf Enger, undervisningsleiar

Fødd 1960. Forfattar. Debuterte med novellesamlinga Ikke en urmaker i verden i 1989. Har seinare gjeve ut Bronsegutter, noveller (1991), Solformørkelse, roman (1994), Mekhane, essay-roman (1995), Hvis noen skulle være så vemmelige, noveller (1997), Tid og ro, roman (2001) og 1949 e.Kr, noveller (2005). Han har lang erfaring som skrivelærar, vore bokmeldar i ei årrekke for Bergens Tidende, arbeidd som journalist og vore tidsskriftredaktør.

Tormod Haugland. Foto: Helge Skodvin

Tormod Haugland, skrivelærar

Fødd 1962. Forfattar og førsteamanuensis i skapande skriving. Utdanna ved Skrivekunstakademiet og cand.art. med hovudfag i grafisk illustrasjon ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i  Bergen. Debuterte med romanen Under i 1994. Har sidan gjeve ut bøker i ulike sjangrar, som dikt, noveller, essay og skodespel, med romanen som ein hovudsjanger. Dei siste to bøkene er romanane Om dyr og syn (2017) og Om søvn og mørke (2019), som er delar av ein serie med sjølvbiografiske fiksjonar. Forfattarskapen til Haugland inneheld også ei mengd skjønnlitterære småhefte, publisert på Severina Sars Museum, eit miniforlag han driv saman med biletkunstnaren Annette Kierulf. Akademileiar ved Skrivekunstakademiet 1998-2008. Haugland er festspeldiktar i Bergen i 2021.

Gunnhild Øyehaug. Foto: Helge Skodvin

Gunnhild Øyehaug, skrivelærar

Fødd 1975. Forfattar,  cand.philol. med hovudfag i allmenn litteraturvitskap ved UiB og førsteamanuensis i skapende skriving. Debuterte i 1998 med diktsamlinga Slaven av blåbæret. Andre utgjevingar er Knutar, noveller (2004), Stol og ekstase, essays og noveller (2006), Vente, blinke, roman (2008), Undis Brekke, roman (2014), Kvinner i for store herreskjorter, filmmanuskript (2015), Draumeskrivar, noveller (2016), Miniatyrlesingar, essay (2017), Presens Maskin (2018), Vonde blomar, noveller (2020). Har elles publisert ei rekkje skjønn- og faglitterære tekstar i ulike tidsskrift og antologiar, og gjendikta frå fransk. Øyehaug var medredaktør i tidsskriftet Kraftsentrum. Har røynsler frå arbeid som spaltist og litteraturkritikar i Morgenbladet og Klassekampen, medredaktør i Vagant, samt arbeidd som forlagskonsulent. Ho har vore knytt til ulike undervisnings- og læringsprosjekt, og vore knytt til allmenn litt.vit, UiB, som kollokvieleiar og sensor.

Morten Langeland. Foto: Christian Olstad

Morten Langeland, skrivelærar

Fødd 1986, utdannelse fra blant annet Skrivekunstakademiet, Litterär Gestaltning i Göteborg og en MFA fra Kunstakademiet i Oslo. Debuterte med diktsamlingen Æ æ å (2012, Kolon Forlag), har siden gitt ut fire diktsamlinger, sist den kritikerroste Svamp (Flamme Forlag, 2019). Langeland publiserte sin første prosabok Barbar høsten 2020. Han mottok Stig Sæterbakkens Minnnepris i 2016. Foruten å være skjønnlitterær forfatter og underviser, skriver Langeland jevnlig kritikk i Klassekampens Bokmagasin, inngår i redaksjonen til forlaget H//O//F, samt er med på å drive det kunstnerdrevne galleriet Plum Trim.

Eira Søyseth, kontorfullmektig (vikar 2021)

Fødd 1991. Eira er utdanna litteraturvitar med ein master frå UiB, og ho tok årsstudiet på SKA i 2017-18. Ho er redaktør for Blekk, eit poesitidsskrift på nett. Ho debuterte skjønnlitterært i Signaler 2020, og har gjendikta Mette Moestrup si nyaste diktsamling, med den norske tittelen «Til den skjønneste».

Eli Fossdal Vaage. Foto: Thor Brødreskift

Eli Fossdal Vaage, kontorfullmektig (i permisjon 2020–21)

Fødd 1984. Debuterte med diktsamlinga Hekla myter i 2014, og i 2019 kom diktsamlinga Estalåni. Er tidlegare student ved Skrivekunstakademiet, og har ein mastergrad i Allmenn Litteraturvitskap frå UiB. Har i mange år arbeidd som journalist i ulike redaksjonar i NRK, og har vore publisert i fleire tidsskrift. Lagar podcast for Barnebokkritikk.no.

Pedro Carmona-Alvarez – metodekurs, haustarbeid, påbyggingskurs (permisjon 2020–21)

Kjersti Steinsbø – kurs i dramatikk/manus

Gunnar Wærness – påbyggingskurs