NO TEK VI IMOT SØKNADAR TIL ÅRSSTUDIUM I SKAPANDE SKRIVING!

No kan du søkja på Årsstudium i skapande skriving for 24/25. Fristen er 2. april kl. 23:59. Les meir og søk her!