Opptak årsstudium i skapande skriving 21/22 og påbyggingskurs 21/22

No er opptaket til årsstudium i skapande skriving 2021/22 gjort, og vi ønsker følgjande 12 studentar velkommen til oss i haust:

Marita Algrøy, Tron-Petter Nilsen Aunaas, Marthe Bleu, Jens-Emil Thunold Furu, Hanna Louise Grønneberg, Johan Lindvall, Astrid Olling, Amanda Bjørnvall Olsen, Mette Paust-Andersen, Maja Liisberg Poulsen, Levina Storåkern og Fredrik Vågenes.

Opptaket til påbyggingskurset 2021/22 er også gjort, og vi ønsker følgjande 6 studentar velkommen til oss i haust:

Ravn Stenberg, Marie Bergby Handeland, Paal Elstad, Olav Jamtveit, Silje Ulstein og Julia Nilsen Martincic