temakveld med bjarte breiteig

Bjarte Breiteig (f.1974) er kritikarrost novellist og romanforfattar og tidlegare student og gjestelærar ved Skrivekunstakademiet. No er han aktuell med romanen «Tøyeneffekten». Basert på eigne røynsler skildrar han ein liten familie i krise i innvandrerbydelen Tøyen i Oslo. Mona, Jostein og sonen Kalle har i fleire år vore idealistar og drive ein nabolagskafe i det som lenge var landets meist berykta bydel. Korleis går det med familien og korleis er tilhøva på Tøyen i tida etter bydelsløftet i 2014? Bjarte Breiteig kjem til Skrivekunstakademiet for å lese frå og snakke om romanen.Temakveldane er arrangement der akademiet gir det allmenne publikum høve til å møte gjestelærarane våre i ei intim ramme, der det også vil bli mogleg for publikum å stille spørsmål til og samtale med forfattaren.Fredag 29.oktober kl. 19.00 (til ca. 21.00)

Temakvelden er i Skrivekunstakademiets lokale på Georgernes Verft. Inngang E.

Ope for alle.
Gratis inngang.
Sal av drikke.