Søknadsfrist for Årsstudium i skapande skriving 2021/22 er 6. april kl. 23.59

No nærmar det seg søknadsfrist for opptak for Årsstudium i skapande skriving 21/22! I år har vi ein digital søknad for fyrste gong, men krava er dei same. Du søkjer på Skrivekunstakademiets årsstudium med 10-15 sider nyskreven tekst (skreve i løpet av dei siste to åra). Meir informasjon om korleis søkje, finn du rett under her. Om du har nokre spørsmål, så send dei til post@skrivekunst.no.