SØKNADSSKJEMA FOR PÅBYGGINGSKURSET LIGG NO UTE

Søknadsfrist for påbyggingskurset til Skrivekunstakademiet er måndag 8. mai kl 23:59! Med Gunnar Wærness og Gunnhild Øyehaug som lærarar, er studiet meint for den som arbeider med eit påbyrja litterært manuskript og vil fordjupe seg ytterlegare i prosjektet sitt. Sjå meir info om søknadskriterium og korleis ein søkjer her