responskurs med tormod haugland 26. & 27. februar 2022

Dette intensive helgekurset er eit tilbod for deg som saknar grundig lesing av dei skjønnlitterære tekstane dine, og som vil erfare korleis tekstgjennomgang kan føregå på akademiet, saman med elleve andre. Fleire tidlegare responskursdeltakarar har seinare kome inn på årsstudiumet vårt. Kursleiar er forfattar og skrivelærar gjennom ei årrekke, Tormod Haugland. Påmeldingsfrist er 1.februar 2022. Meir info og søknadsskjema finn du her.