All posts by skrivekunst

TEmakveld med blomster & bureau


Det ritualistiske skrivekollektivet og småforlaget Blomster & Bureau består av Eli Fossdal Vaage, Siri Katinka Valdez, Aina Villanger, Ane Nydal og Silje Fagerlund. Dei er alle tidligare studentar på Skrivekunstakademiet.

Torsdag 10.11.22 klokka 19.00 vil representanter frå byrået presentere Blomster & Bureau og kva dei arbeider med, og eit pelskledd sendebod dukker opp via eteren med meir informasjon om BB. Det vil bli satt av tid til spørsmål og svar. Og muligheit for å kjøpe bøker. 

Temakveldane er arrangement der akademiet gir det allmenne publikum høve til å møte gjestelærarane våre i ei intim ramme, der det også vil bli mogleg å samtale med forfattaren. Grip sjansen til å få møte Blomster & Bureau!

OPPtaket til skrivekunst 22/23

Opptaket til Skrivekunstakademiet 22/23 er ferdig.

Årets studentar til årsstudium i skapande skriving 22/23 er:

Mats Tønjum Alfsen
Sidsel Lundbye Berg
Kajsa Bøyum
Isir Eline Braathen
Erlend Auestad Danielsen
Jenny Stensland Elvestad
Askur Skaalum Gregersen
Vibe Kilde
Amalia Knotten
Anna Schack
Amelia Gómez Snerte
Lina Nilsson Ågren

Årets studentar til påbyggingskurset 22/23 er:

Are August Flannagan Furubotn
Camilla Bogetun Johansen 
Hilde Mangset Lorentsen
Miriam Myrstad
Amanda Bjørnvall
Anngjerd Rustand

«det er moralen, godnat» slippfest for årets studentantologi

Skrivekunstakademiets årgang 2021-2022 inviterer til slippfest for årets avgangsantologi: «Det er moralen, godnat». Kom til Landmark 27. mai kl 20.00! Det blir opplesninger, dans+dj og selvfølgelig salg av antologien.

Årets avgangselever er:
Marita Algrøy
Amanda Bjørnvall
Marthe Bleu
Jens-Emil Thunold Furu
Hanna Louise Grønneberg
Johan Lindvall
Astrid Olling
Mette Paust-Andersen
Maja Liisberg Poulsen
Levina Storåkern
Fredrik Vågenes

sommarkurs med maria navarro skaranger og gunnar wærness

Sommarkurset går over fire dagar og passar for deg som ynskjer å kome i gang med skriving for alvor, eller få eit kick til å kome vidare. Ikkje minst: møte andre som òg interesserer seg for skriving og har eit ønskje om å utvikle seg litterært. Kurset vert halde i Skrivekunstakademiet sine lokale på Verftet. Kurset vil i 2022 vere frå 27-30. juni. Kursleiarane er Maria Navarro Skaranger og Gunnar Wærness, og kurset koster 4000 kroner.

Du søkjer med fem til sju sider sjølvskriven tekst av skjønnlitterær karakter, og det er desse sidene det i hovudsak vil bli arbeidd med på kurset. Det er derfor viktig at deltakarane er førebudde på at alle les kvarandre sine tekstar, og at ein har lese tekstane før kursstart. Vi tek inn inntil 12 søkjarar.

Søknadsfrist er 20. mai 23.59 og du søkjer her

Foto: Gunnar Wærness – Eva Lene Gilje Østensen

Maria Navarro Skaranger – Io Sivertsen

Temakveld med tomas espedal

Kva tenkjer Tomas Espedal om det å skrive, det å lese? Fredag 25. mars kjem Espedal til Skrivekunstakademiet for å halde eit føredrag om sin eigen skrive- og lesepraksis.

Tomas Espedal er fødd i Bergen i 1961 og har sidan han debuterte i 1988 gjeve ut 15 bøker. Hans seinaste utgjeving er Elsken frå 2018.

Temakveldane på Skrivekunstakademiet er arrangement der akademiet gjev det allmenne publikum høve til å møte gjestelærarane våre i ei intim ramme. Det vert òg mogleg for publikum å stille spørsmål til og samtale med forfattaren. Temakvelden finn sted i Skrivekunstakademiets lokale på Georgernes Verft 12. Inngang E. Sal av drikke. Foto: Jakob Dall