usfSkrivekunstakademiet i Hordaland driv undervisning innan skjønnlitterær skriving. Vi har opptak ein gong i året, og søknadsfristen er primo april. For meir informasjon, sjå Korleis søkje.

Sommarkurs med Lillegraven og Bildøen

ruthBrit15.-17. juni held me sommarkurs i lokala våre på Verftet USF. Kurshaldarane, Ruth Lillegraven og Brit Bildøen, er begge sterke forfattarar og erfarne skrivelærarar. For si seinaste diktsamling Urd vann Lillegraven Brageprisen, og Bildøen fekk i år P2-lytternes romanpris for romanen Sju dagar i august. Kurset tek sikte på å setje i gang skrivinga for den einskilde kursdeltakar. Søknadsfrist er tysdag 26. mai. Meir om kurset og korleis du søkjer, finn du her!

Søk påbyggingskurs

pedrogunnarTil hausten startar me opp eit nytt påbyggingkurs i skapande skriving. Dette er eit tilbod for deg som har eitt år med kreativ skriveutdanning på høgskule-/universitetsnivå, eller som har fått ei bok utgjeve. Pedro Carmona-Alvarez leiar kurset, og har med seg sin faste kompanjong, Gunnar Wærness. Begge høgt akta forfattarar og litteraturarbeidarar. Kurset går over hausten 2015 og våren 2016, og er eit høve til å få grundig oppfølgjing på eit lengre manuskript. Kurset har seks plassar. Søknad må vere poststempla seinast 15. mai. Les meir om kurset og om korleis du søkjer her.

Nye stemmer 2015

mikrofonenFredag 10. april les årets studentar opp ferskvarer på Litteraturhuset! Opplesinga er resultatet av eit kurs i tekstframføring, der studentane med hjelp frå nordiske poetar undersøkjer og utviklar teksten sitt performative potensiale. Studentane som les er: Frida Birkeland, Catherine Bjørnevog, Kaya Sinem Cetin, Tora Sanden Døskeland, Sofia Maria Hamnes, Thit Hvidtfeldt, Joanna Lundberg, Sofie Hermansen Rasmussen, Hedda Rosenberg, Jonas Rudjord og Johannes Holstad Tønder. UKON, Erlend O. Nødtvedt og Tormod Haugland dukkar også opp på scena. Arrangementet startar kl. 19 og finn stad på Litteraturhuset. Gratis inngang, ope for alle!

Ledig stilling

Frå 15. juni 2015 blir det ledig stilling som kontorfullmektig (vikariat) for ein periode på eitt år. Vi søkjer ein dyktig og arbeidsam person med utprega ordenssans. Gjerne med røynsle frå administrasjon/kontor ved høgskule/universitet eller litteraturfeltet. Den som blir tilsett må kunna nytta nynorsk godt. Evne til samarbeid og kommunikasjon med lærarstab, leiar og studentar er viktig, saman med evna til å arbeide sjølvstendig og disiplinert.

Les meir »

1. april

Søknad til Årsstudium i skapande skriving 14/15 må vere poststempla seinast onsdag 1. april. Søknadsskjema og informasjon om korleis du søkjer, finn du her. Svar om opptak vil bli sendt ut til alle søkjarar medio mai. Ta kontakt med oss dersom det er noko du lurar på!