verftetSkrivekunstakademiet i Hordaland driv undervisning innan skjønnlitterær skriving. Vi har opptak ein gong i året, og søknadsfristen er primo april. For meir informasjon, sjå Korleis søkje.

Responskurs med Tormod Haugland våren 2018

Haugland-TormodHelga 17. og 18.mars 2018 arrangerer Skrivekunstakademiet responskurs med Tormod Haugland. Tormod er ein av Skrivekunstakademiets mest erfarne skrivelærarar, og har sidan han debuterte med romanen Under i 1994 gitt ut fleire kritikarroste romanar, noveller, dikt og dramatikk. I 2017 kom den seinaste romanen i rekkja, Om dyr og syn, som har hausta strålande kritikkar og blant anna er nominert til P2-lyttarane sin romanpris. Tormod har ansvar for romankurset på Skrivekunstakademiets årsstudium, og i responskurset brukar han same undervisingsmodell som ein gjer på akademiet.

Mari Johanne Nilsen er tidlegare elev ved Skrivekunstakademiet, og har gått både på Årsstudium- og påbyggingskurs i skapande skriving. Ho er ein av svært mange som hadde sitt første møte med Skrivekunstakademiet på responskurs:

- Eg hadde nok aldri komme inn på Årsstudiet dersom eg ikkje hadde gått på responskurset først. Kurset gav meg ei heilt anna tekstforståing enn det eg hadde frå før. Eg trur det gjorde meg til ein betre lesar, rett og slett. Les meir »

Temakveld: Novella losnar på snippen

tungen_eecb6e59-a526-49e9-9180-9615ddcf502d_2048x2048sek_person_scid_10781Korleis står det til med novellesjangeren i Noreg godt inne på 2000-talet? Kvar har sjangeren utvikla seg, og er moglegheitene fleire enn mange trur når det gjeld å skrive kortare prosa? Nokre svar kan ein håpe å få i møte med to aktuelle norske novelleforfattarar, Therese Tungen og Kristian Hæggernes. Tungen debuterte i år med novellesamlinga Ein gong var dei ulvar, medan bergensforfattar Hæggernes gav ut si første samling noveller/forteljingar då han i år kom med Ida og Oda og andre fortellinger. Dei presenterer bøkene sine og samtalar med skrivelærar Rolf Enger om novelleskriving, og det er høve for publikum til å delta i samtalen. Arrangementet markerer slutten på årets novellekurs ved Skrivekunstakademiet, og er som vanleg gratis og ope for alle. Vel møtt! Tid: Fredag 17.november. Stad: Amalies hage, Bergen offentlige bibliotek.

 

Cecilie Løveid og Olaug Nilssen nominert til Brageprisen

Cecilie LøveidOlaug_2017Skrivekunstakademiet gratulerer skrivelærar Cecilie Løveid og tidlegare akademileiar Olaug Nilssen med nominsjonane til Brageprisen 2017. Cecille Løveid er nominert i open klasse med diktsamlinga Vandreutstillinger, der ei rekkje kunstverk og kunstnarar vert skildra i poetisk form. I grunngjevinga for nominasjonen skriv juryen blant anna at » (…) målet med samlinga er ikkje berre å skildre store verk, men å vekkje eksistensiell undring hjå lesaren, og det skjer på ein underfundig og fabulerande måte og » (…) enkeltdikta er direkte og slåande, medan samlinga som heilskap er gjennomkomponert som eit teaterstykke i tre delar». Olaug Nilsen er nominert i klassen skjønnlitteratur for romanen Tung tids tale, som av juryen blir skildra som «eit rørande brev til ein elska son, ein fortvila rapport frå ein utmattande kvardag og eit verknadsfullt kampskrift mot diagnosesamfunn og rigid byråkrati». Me gratulerer dykk begge to!

 

Temakveld: Noe dramatisk. Øyvind Berg i samtale med Cecilie Løveid

øivind bergFredag 27.oktober inviterer Skrivekunstakademiet på haustens andre temakveld i Amalies hage på Bergen Offentlige Bibliotek.  Øyvind Berg, som debuterte i 1982 med diktsamlinga Retninger, har eit spannande og variert forfattarskap som inneheld lyrikk, dramatikk og gjendikting. I tillegg er han ein av drivkreftene bak teatergruppa Baktruppen. Hos oss vil han ta for seg nokre trekk som er felles for dramatiske tekstar gjennom alle tider, og ikkje minst undersøke eit par nyare dramatiske fenomen innan ulike kulturfelt – slik som til dømes røyndomslitteraturen, eller Morten Traaviks nordkoreanske eventyr. Saman med kollega og lærar ved Skrivekunstakademiet, Cecilie Løveid, vil Øyvind Berg snakke om å krysse sjangergrensene, men òg heilt enkelt om det å skrive. Temakvelden representerer avslutninga på haustens kurs i dramatikk for studentane på Skrivekunstakademiet. Arrangementet er som vanleg gratis og ope for alle. Vel møtt!

Responskurs med Tormod Haugland 21.-22.oktober

Haugland-TormodSkriv du skjønnlitterære tekstar, men saknar ei grundig lesing av ein kompetent forfattar? Eller er du ein som skriv som gjerne vil gi og få tilbakemelding i ei gruppe med likesinna? Skrivekunstakademiet har hatt responskurs for vordande forfattarar i nærare 30 år, og sit på ei eineståande erfaring når det gjeld grundig lesing og tilbakemelding. Mange som har deltatt på våre kurs, har kome vidare i manuskript dei har stått fast med. Dessutan har svært mange av dei som deltar på responskurs hos oss, seinare blitt tatt opp som elevar på Skrivekunstakademiet, og mange har sidan debutert som forfattarar. Helga 21.-22.oktober er det igjen klart for responskurs med Tormod Haugland. Søknadsfrist: 2.oktober innan klokka 10. Meir informasjon om kurset og korleis du kan søke, finn du her.