usfSkrivekunstakademiet i Hordaland driv undervisning innan skjønnlitterær skriving. Vi har opptak ein gong i året, og søknadsfristen er primo april. For meir informasjon, sjå Korleis søkje.

Søk påbyggingskurs!

Til hausten startar eit nytt påbyggingskurs i skapande skriving. Det vil strekkje seg over både haust- og vårsemesteret. Tilbodet gjeld for deg som har minst eitt år skriveskuleutdanning på høgskulenivå, eller som har gjeve ut minst ei bok. Dette er eit høve for å få oppfølgjande, grundige lesingar av eit manuskript. Kurset består av samlingar med førebudde felleslesingar, og av individuelle rettleiingar. Pedro Carmona-Alvarez leiar kurset, saman med andre sterkt lese- og skriveføre mentorar. Søknadsfrist 15. mai. Meir om kurset og korleis du søkjer her.

Nye stemmer

mikrofonen

Årets studentar ved Skrivekunstakademiet les opp ferskvarer! Opplesinga er resultatet av eit kurs i tekstframføring, der studentane med hjelp frå sentrale nordiske poetar undersøkjer og utviklar teksten sitt performative potensiale. UKON, Erlend O. Nødtvedt og Tormod Haugland dukkar også opp på scena. Fredag 28. mars kl. 19 på Litteraturhuset. Gratis inngang, ope for alle!

Tid for å søkje

Søknaden til Årstudium i skapande skriving 14/15, må vere poststempla seinast 1. april. Søknadsskjema finn du her, i tillegg til informasjon om korleis du søkjer. Lukke til! Svar etter opptak blir sendt ut i midten av mai.

Sommarkurs 2014

Cecilie LøveidSommarkurset passar for deg som ynskjer å kome i gang med skrivinga for alvor, eller treng eit kick for å kome vidare. Kurset går i år frå 23. til 26. juni, på Verftet i Bergen. Kurshaldarar er Rolf Enger og Cecilie Løveid, begge forfattarar og faste lærarar ved akademiet. Søknadsfrist: 2. juni. Les meir om tilbodet her!

Søk responskurs!

hauglandHelga 8. og 9. mars blir det nytt responskurs med forfattar og mangeårig skrivelærar Tormod Haugland. Dette er intensive dagar med grundig nærlesing. Kurset gjev eit innblikk i korleis tekstverkstad fungerer ved akademiet, og fleire av dei som har gått på responskurs, har seinare kome inn på Årsstudium i skapande skriving. Søknadsfrist måndag 17. februar. Meir om kurset og korleis du søkjer her!