usfSkrivekunstakademiet i Hordaland driv undervisning innan skjønnlitterær skriving. Vi har opptak ein gong i året, og søknadsfristen er primo april. For meir informasjon, sjå Korleis søkje.

1. april

Søknad til Årsstudium i skapande skriving 14/15 må vere poststempla seinast onsdag 1. april. Søknadsskjema og informasjon om korleis du søkjer, finn du her. Svar om opptak vil bli sendt ut til alle søkjarar medio mai. Ta kontakt med oss dersom det er noko du lurar på!

Søk responskurs!

hauglandHelga 14. og 15. mars blir det nytt responskurs. På dette intensive tekstlesingskurset får ein grundig tilbakemelding på tekstane ein søkjer med, i ei gruppe av andre skrivande. Kursleiar er Tormod Haugland, forfattar og erfaren skrivelærar. Kurset gjev eit innblikk i korleis tekstlesing kan føregå i praksis på Skrivekunstakademiet, og mange av dei som har gått på reponskurs har seinare kome inn på årsstudium. Søknadsfrist 23. februar. Meir om kurset og korleis du søkjer, finn du her.

Ledig stilling hos NBI

Norsk barnebokinstitutt lyser ut ny undervisingsstilling:

Vi ønsker oss en person som enten er forfatter eller akademiker og som er genuint opptatt av barne- og ungdomslitteratur og formidling. Vedkommende må like å undervise og ha førstestillingskompetanse, eller ville kunne opparbeide seg det om ikke alt for lenge. Veien til førstestillingskompetanse kan gå gjennom en ph.d., men kan også  gå gjennom litterær produksjon. Den som tilsettes må kunne delta i det daglige fagmiljøet.

Full utlysingstekst.

Temakveld med Cathrine Knudsen

knudsenFredag 30. januar kjem Cathrine Knudsen til Skrivekunstakademiet for å snakke om si seinaste bok, Manuell. Romanen kom i haust og fekk strålande meldingar. Knudsen har sjølv vore student ved akademiet, og gjestar årsstudium i høve romankurs. Kvelden er ope for alle og tek til kl. 19 i Skrivekunstakademiet sine lokale, USF Verftet. Velkomen!

Temakveld om konseptuell tekst

GBAMGitte Broeng (DK) og Audun Mortensen har begge erfaring med å tenke tekstleg konseptuelt. Dei kjem til Skrivekunstakademiet tysdag 2. desember for å fortelje om sine erfaringar med sjangeren. Vi får ei oversikt over klassiske konseptverk og ei innføring i dei to forfattarane sine eigne verk, som ofte sameinar det visuelle og det poetiske. Av Gitte Broeng sine bøker er Croquis komen ut på norsk, Audun Mortensen er seinast aktuell med Dyr jeg har møtt. Arrangementet startar kl. 19 og blir leia av Cecilie Løveid. Gratis inngang – ope for alle!