verftetSkrivekunstakademiet i Hordaland driv undervisning innan skjønnlitterær skriving. Vi har opptak ein gong i året, og søknadsfristen er primo april. For meir informasjon, sjå Korleis søkje.

Temakveld: Sjangerforskyvingar. Øyvind Berg i samtale med Cecilie Løveid

øivind bergFredag 27.oktober inviterer Skrivekunstakademiet på haustens andre temakveld i Amalies hage på Bergen Offentlige Bibliotek.  Øyvind Berg, som debuterte i 1982 med diktsamlinga Retninger, har eit spannande og variert forfattarskap som inneheld lyrikk, dramatikk og gjendikting. I tillegg er han ein av drivkreftene bak teatergruppa Baktruppen. Kva skjer når han no gir seg i kast med å skrive prosa? Saman med kollega og lærar ved Skrivekunstakademiet, Cecilie Løveid, vil Øyvind Berg snakke om å krysse sjangergrensene, men òg heilt enkelt om det å skrive. Temakvelden representerer avslutninga på haustens kurs i dramatikk for studentane på Skrivekunstakademiet. Arrangementet er som vanleg gratis og ope for alle. Vel møtt!

Responskurs med Tormod Haugland 21.-22.oktober

Haugland-TormodSkriv du skjønnlitterære tekstar, men saknar ei grundig lesing av ein kompetent forfattar? Eller er du ein som skriv som gjerne vil gi og få tilbakemelding i ei gruppe med likesinna? Skrivekunstakademiet har hatt responskurs for vordande forfattarar i nærare 30 år, og sit på ei eineståande erfaring når det gjeld grundig lesing og tilbakemelding. Mange som har deltatt på våre kurs, har kome vidare i manuskript dei har stått fast med. Dessutan har svært mange av dei som deltar på responskurs hos oss, seinare blitt tatt opp som elevar på Skrivekunstakademiet, og mange har sidan debutert som forfattarar. Helga 21.-22.oktober er det igjen klart for responskurs med Tormod Haugland. Søknadsfrist: 2.oktober innan klokka 10. Meir informasjon om kurset og korleis du kan søke, finn du her.

Temakveld med Cathrine Knudsen

knudsenFredag 15.september klokka 19 er det klart for haustens første temakveld i Amalies HageBergen Offentlege Bibliotek. Kveldens gjest er Cathrine Knudsen, som er brennande aktuell med sin seinaste roman. Denne kvelden fortel ho om arbeidet med boka, om skriving og om romanen generelt etterfølgd av samtale med Tormod Haugland. Arrangementet markerer slutten på haustens romankurs ved Skrivekunstakademiet, der Knudsen er gjestelærar. Gratis og ope for alle. Vel møtt!

Velkomen til Skrivekunstakademiet

I dag opnar_NI32175 Skrivekunstakademiet dørane til nytt semester, og me ønskjer alle våre nye studentar hjarteleg velkomne til oss. Dei som skal gå på Årsstudium i skapande skriving er Ravn Midgaard Stenberg, Amalie Hyldegaard Nielsen, Carl Henrik Berge, Nanna Lund, Johannes Wiggen Kramhøft, Julia Nilsen Martincic, Silje Linge Haaland, Eira Einarsdatter Søyseth, Anna Konupek With, Marte Normann Bakke, Anngjerd Rustand og Krista Lien Indrehus. Dei som skal gå på Påbyggingskurs i skapande skriving, er Inger Størseth Haarr, Siw-Anita Kirketeig, Katrine Heiberg, Torborg Igland, Marie Landmark og Eva Marie Aagard. Vel møtt til skuleåret 2017/18!

Kommande studentar ved Skrivekunstakademiet

Endeleg er opptaket til Årsstudium i skapande skriving gjort, og me gler oss til å ønskje velkomen tolv nye studentar til hausten. Dei som har fått tilbod om plass og stadfesta dette, er: Ravn Midgaard Stenberg, Amalie Hyldgaard Nielsen, Carl Henrik Berge, Nanna Lund, Johannes Wiggen Kramhøft, Julia Nilsen Martincic, Silje Linge Haaland, Anngjerd Rustand, Eira Einarsdatter Søyseth, Marte Normann Bakke, Anna Konupek With og Krista Lien Indrehus. Første skuledag blir måndag 28.august. Velkomen til Skrivekunstakademiet!