verftetSkrivekunstakademiet i Hordaland driv undervisning innan skjønnlitterær skriving. Vi har opptak ein gong i året, og søknadsfristen er primo april. For meir informasjon, sjå Korleis søkje.

Temakveld med Tomas Espedal

tomas espedalFredag 29.januar kjem Tomas Espedal til Skrivekunstakademiet for å snakke om å skrive. Kvelden startar klokka 19 i lokala våre på USF, arrangementet er som vanleg ope for alle og det er gratis å kome. Velkomen!

 

Søk responskurs i vår

Nytt responskurs med Tormod Haugland blir avvikla ved Skrivekunstakademiet helga 12. og 13. mars 2016. Meir om kurset og korleis du søkjer finn du her.

God jul frå Skrivekunstakademiet

Torsdag 17.desember stengjer me dørane for i år, men allereie måndag 4.januar er me tilbake på kontoret. I mellomtida vil me nok ikkje ha høve til å svare på telefonen, men mail vil bli sjekka, om enn litt sporadisk. Elles vil me gjerne nytta høve til å ønskja alle god jul og godt nytt år.

Tekst og trykk: Om å drive tidsskrift/forlag

Haagensen-Nils-OEivind Synne.Øverland.Knudsen

 

 

 

 

 

 

I 2013 spratt kulturtidsskriftet FANFARE opp mellom dei etablerte tidsskrifta. Med sitt mål om å vere eit overraskande blandingstidsskrift med «små og store aktører som står side om side mellom permene» leverer dei eit særeige bidrag til den allmenne tidsskfriftfloraren. I 2008 spratt Flamme forlag opp mellom dei etablerte forlaga som eit imprint i Cappelen Damm, med ei målsetjing om alternative utgjevingar som pamflettar, «boksinglar», kortromanar. Til Skrivekunstakademiets temakveld kjem Synne Øverland Knudsen frå Fanfare og Nils-Øivind Haagensen frå Flamme med denne utfordringa i bagasjen: Korleis og kvifor drive tidsskrift/forlag? Kva slags trykk ligg bak eit slikt ønske, liknar det til dømes på trykket som ligg bak ønsket om å skrive bok? Korleis arbeide i ein redaksjon? Og korleis er det å vere ein liten aktør, blant mange store? Desse og andre spørsmål kan det godt hende Knudsen og Haagensen vil gje eit svar på i løpet av temakvelden. Tid: kl. 19. Stad: Litteraturhuset i Bergen. Gratis og ope for alle, som vanleg. Vel møtt!

MERK: Nils-Øivind Haagensen frå Flamme forlag har diverre måtta melde avbod på kort varsel på grunn av sjukdom. Vi køyrer uansett programmet med Synne Øverland Knudsen. Vel møtt til å bli betre kjent med det spanande tidsskriftet FANFARE; dei fortener eit stort publikum.

Søk responskurs i haust!

_NI17843Helga 14. og 15. november arrangerer Skrivekunstakademiet responskurs. På dette intensive tekstlesingskurset får ein grundig tilbakemelding på tekstane ein søkjer med, i ei gruppe av andre skrivande. Kursleiar er Tormod Haugland, forfattar og erfaren skrivelærar. Kurset gjev eit innblikk i korleis tekstlesing kan føregå i praksis på Skrivekunstakademiet, og mange av dei som har gått på reponskurs har seinare kome inn på årsstudium. Søknadsfrist 30.oktober. Meir om kurset og korleis du søkjer, finn du her.