usfSkrivekunstakademiet i Hordaland driv undervisning innan skjønnlitterær skriving. Vi har opptak ein gong i året, og søknadsfristen er primo april. For meir informasjon, sjå Korleis søkje.

Temakveld med Tone Hødnebø

tonehTone Hødnebø er aktuell i haust med gjendiktinga Glass, ironi og Gud av den amerikanske diktaren Anne Carson. Hødnebø vitjar Skrivekunstakademiet som gjestelærar i lyrikk, og har vore fleirårig engasjert hos oss som gjestelærar i omsetjing. Årets bok introduserer eit originalt forfattarskap til norske lesarar, og i følgje forlaget «framstår Carsons diktning som både lærd og tilgjengelig med sine ualminnelige kombinasjoner av intime bekjennelser og kjølig analyse ispedd vidd, ironi og humor.» All grunn til å dukke opp fredag 26. september på Skrivekunstakademiet, USF Verftet, kl. 19! Ope for alle og gratis inngang.

Temakveld med Tomas Espedal

privatFredag 12. september dukkar Tomas Espedal opp på Litteraturhuset. Temakvelden er avslutninga på eit to veker langt romankurs dei nye studentane ved akademiet har vore gjennom. Det vil handle om å skrive lengre. Kvelden tek til kl. 19, er open for alle og det er gratis å kome inn. Velkomen!

Nye studentar

Nytt år er i gang på akademiet, og nye studentar fyller lokalet! Desse er Frida Birkeland, Catehrine Maria Bjørnevog, Kaya Sinem Cetin, Tora Sanden Døskeland, Sofia Marie Hamnes, Thit Renée Hvidtfeldt, Joanna Lundberg, Sofie Hermansen Rasmussen, Hedda Rosenberg, Jonas Sandved Rudjord, Carl Tomas Nising Sandvold og Johannes Holstad Tønder. Velkomen og hurra!

Jan Roar Leikvoll er død

leikvollJan Roar Leikvoll er død, 40 år gamal. Leikvoll skreiv sterke bøker som blei høgt prisa av lesarar og kritikarar. Han var student ved Skrivekunstakademiet i 2002-2003, og var seinast innom oss i vår for å snakke om skrivinga si. Me synst den altfor tidlege bortgangen hans er svært trist, og sender vår djupaste medkjensle til dei som var nær han.

Antologi til sals

fra det hvite hjornetÅrets studentantologi, Fra det hvite hjørnet, kan kjøpast på nett! Og i Bergen på Norli Galleriet, Krok og Krinkel og Litteraturhuset.