Obligatorisk kjernepensumliste Skrivekunstakademiet

Omfang: 500 sider teori, 1200 sider skjønnlitteratur

Lyrikkteori

UKON                        Utdrag frå Röstautografarna, Norsteds,  2019. 12 sider

Opstad, Steinar           «Men ordene lyver på ærligste vis» frå Himmelretninger Essays om dikt og diktning, Kolon forlag, 2012. 7 sider

Carmona-Alvarez, Pedro og Wærness, Gunnar        Forordet til Verden finnes ikke på kartet. Oktober forlag, 2010. 7 sider

Ruefle, Mary              “Poetry and the Moon” frå Madness, Rack and Honey, Wave Books, 2012. 22 sider

Christensen, Inger         «Hemmelighedstilstanden» frå Hemmelighetstilstanden, Gyldendal, 2000. 9 sider

Totalt 57 sider

Lyrikk skjønnlitteratur

Christensen, Inger. Alfabet, Gyldendal, 1994.

Kompendium med einskilde dikt

127 sider

Novelle- og kortprosateori

Lemhagen, Ingmar                  «Å ena sidan, å andra sidan», 90-tal nr. 26, 1998. 10 sider

Solstad, Dag                           «Spilleren» frå Artikler om litteratur, 1967-1982, Oktober, 1984 13 s

May, Charles E                  “The nature of Knowledge in Short Fiction” & «Chekhov and the modern short story» frå The New Short Story Theories edited by Charles E. May, Ohio University Press, 1994.  32 sider

Cortàzar, Julio                  «Some aspects of the short story» frå The New Short Story Theories edited by Charles E. May, Ohio University Press, 1994. 11 sider

Gordimer, Nadine                  «The flash of fireflies» frå The New Short Story Theories edited by Charles E. May, Ohio University Press, 1994. 5 sider

Saunders, George                   “Afterthought 2” frå A Swim in the Pond in the Rain, Random House, 2021.  8 s

79 sider

Novelle- og kortprosa skjønnlitteratur

Baudelaire, Charles                «Den gamle kones fortvilelse»

Bernhard, Thomas                  «Stemmeimitatoren»

Boccaccio                       «Falken»

Tsjekhov, Anton                  «Vanka»

Hamsun, Knut                   Utdrag frå Pan, 1894

Kafka, Franz                        «Den første fortredelighet»

Woolf, Virgina                  «Tuesday or Thursday»

Hemingway, Ernest               «Åser som hvite elefanter»

Queneau, Raymond        «Stiløvingar»

Carver, Raymond                  «Naboer» fra Vær så snill, være stille, vær så snill», 1985

Fløgstad, Kjartan                  «Regn i juli»

Cortàzar, Julio                  «Axolotl» frå Seremonier, Gyldendal, 1970

Wardenær, Torild                «Blant alt som våker V» frå Døgndrift, 1998

Solstad, Dag                          «Kvinne i sort, kvinne i blått» og «Språk» frå Svingstol, 1967

O´Connor, Flannery         «En krets av ild»

67 sider

Romanteori

Mørck, Audun johannes         «M.M. Bakhtin», frå Latter og dialog, Cappelen akademisk forlag, 2003. 13 sider

Vinje, Eiliv                           «Forteljarens plass i forteljinga» frå Tekst og tolking, Gyldendal Ad Notam, 1993. 26 sider

Fosse, Jon                           «Tale eller skrift som romanteoretisk metafor» frå Frå telling via showing til writing, Samlaget, 1989. 9 sider

48 sider

Roman skjønnlitteratur

Flaubert, GustaveMadame Bovary, Aschehoug, 2007.

Stridsberg, Sara                  Drömfakulteten, Bonniers, 2006.

Ca. 500 sider

Essay og essayteori

Adorno, Theodor             «Essayet som form» (til norsk ved Erling Aadland) frå Notar til litteraturen Utval og innleiing ved Arild Linneberg, s. 71-94, Samlaget, 1992. 12 sider

Carson, Anne.                Lydens Kjønn (Til norsk ved Tone Hødnebø), Kolon, 2014. 14  sider

Dillon, Brian                   «On essays and essayists» og «On Origins» Frå Essayism, Fitzgerraldo Editions, 2017 s. 13 sider

39 sider

Dramateori

Fischer-Lichte, Erika History of European Drama and Theatre. S. 284, 294, 295 og 296. 4 sider

Vitanza, Demian «Dramatikerens umulighetsrom» Foredrag til Bergen Dramatikkfestival, 2020. 14 sider

Stene, Øystein «Drama for a new millenium» frå Poly Magazine, 2019. 2 sider

Helmich-Pedersen, Frode. «Det ulitterære teateret», frå Bokvennen Litterær Avis 2023. 7 sider

Salomonsen, Rune. «Teater med sans for litteratur», frå Vagant 2023, 12 sider

39 s

Dramatikk

Fosse, Jon. «Draum om hausten», Samlaget, 2017. 158 sider

Isakstuen, Monica. «Dette er ikke oss» Aschehoug, 2022. 144 sider

302 s

Stilistikk og forteljarteknikk

Wood, James             «Language» frå How fiction works, Picador, 2018. 23 sider

Lindhardt, Jan                  «Nogle grunnbegreber i retorikken» og «Elocutio» frå Retorik, Rosinante, 1987                                24 sider

Dahl, Willy                  «Sagaens stil og struktur» frå Stil og struktur, Universitetsforlaget, 1969. 11 sider

58 sider

Tekstteori

Cixous, Hélène           «Det siste maleriet eller portrettet av Gud» frå Entre l’écriture (1986), frå Estetisk Teori. En antologi, Red: Kjersti Bale, Arnfinn Bø-Rygg. Universitetsforlaget, 2008. 19 sider.

Aristoteles                  «Om diktekunsten» (utdrag) frå Klassisk litteraturteori. En antologi (red. Eide m.fl.), Universitetsforlaget, 2007. 28 sider

Sjklovskij, Viktor         «Kunsten som grep» frå Moderne litteraturteori. En antologi (red. Kittang, Atle m.fl.), Universitetsforlaget, 2003. 16 sider

Sontag, Susan         «Mot fortolkningen», frå ARR 1/91.  7 sider

Barthes, Roland         «Fra værk til tekst» i K&K 44/1983. 2 sider

72 sider

Kultur og litteratur

Rothenberg, Jerome “The pre-faces 1967/1984/2017” frå Technicians of the sacred, third Edition, University of California Press, 2017. 23 sider

De Weerdt, Sveen                           «Exploring the Dialectics» frå Emergence nr. 1, 1999. 6 sider

Spivak, Gayatri Chakravorty                  «Tre kvinners tekster og en kritikk av imperialismen» frå Feministisk litteraturteori ,Pax forlag, 2002. 17 sider

46 sider

Skapande skriving

Baudelaire, Charles                  «Evnenes dronning» frå Kunsten og det moderne liv, Solum, 1988.

Hedlund, Tom                           «Att bli salig på sin egen fason, några reflexioner kring lyrikskrivarkurser» frå Å skrive skjønnlitteratur, Samlaget, 1997.

Dahle, Gro                           «Å sykle på språket» frå Å skrive skjønnlitteratur, Samlaget, 1997.

Fosse, Jon                           «Frå telling via showing til writing» frå Essay, Samlaget, 2011. 14 sider

71 sider