Obligatorisk kjernepensumliste Skrivekunstakademiet

Omfang: 500 sider teori, 1200 sider skjønnlitteratur

Lyrikkteori

Christensen, Inger         «Hemmelighedstilstanden» frå Hemmelighetstilstanden, Gyldendal 2000.

Jakobsen, Roman         «Hva er poesi?» Frå Moderne litteraturteori. En antologi (red. Eide m.fl.), Universitetsforlaget, 2003.

Janss og Refsum         Kap.1 i Lyrikkens liv, Universitetsforlaget 2003.

Vinje, Eiliv                  s. 180-188 i Tekst og tolkning, Ad Notam Gyldendal 1993

64 sider

Lyrikk skjønnlitteratur

Christensen, Inger. Alfabet, Gyldendal 1994.

Kompendium med einskilde dikt

127 sider

Novelle- og kortprosateori

Brixvold, Jeppe og

Jørgensen, Hans Otto         «Efterskrift» i Antologi dansk kortprosa, 1998

Lemhagen, Ingmar                  «Å enda sidan, å andra sidan», 90-tal nr. 26, 1998

May, Charles                           «The Nature of knowledge in short fiction» frå Studies in short fiction, 1984

Solstad, Dag                           «Spilleren» frå Artikler om litteratur, 1967-1982, Oktober 1984

May, Charles E                  «Chechov and the modern short story»

Cortàzar, Julio                  «Some aspects of the short story»

Gordimer, Nadine                  «The flash of fireflies»

87 sider        

Novelle- og kortprosa skjønnlitteratur

Baudelaire, Charles                  «Den gamle kones fortvilelse»

Bernhard, Thomas                  «Stemmeimitatoren»

Boccaccio                           «Falken»

Tsjekhov, Anton                  «Vanka»

Hamsun, Knut                  Utdrag frå Pan, 1894

Kafka, Franz                           «Den første fortredelighet»

Woolf, Virgina                  «Tuesday or Thursday»

Hemingway, Ernest                  «Åser som hvite elefanter»

Queneau, Raymond         «Stiløvingar»

Carver, Raymond                  «Naboer» fra Vær så snill, være stille, vær så snill», 1985

Fløgstad, Kjartan                  «Regn i juli»

Cortàzar, Julio                  «Axolotl» frå Seremonier, Gyldendal, 1970

Wardenær, Torild                  «Blant alt som våker V» frå Døgndrift, 1998

Solstad, Dag                           «Kvinne i sort, kvinne i blått» og «Språk» frå Svingstol, 1967

O´Connor, Flannery         «En krets av ild»

67 sider

Romanteori

Mørck, Audun johannes         «M.M. Bakhtin», frå Latter og dialog, Cappelen akademisk forlag 2003

Vinje, Eiliv                           «Forteljarens plass i forteljinga» frå Tekst og tolking, Gyldendal Ad Notam, 1993

Fosse, Jon                           «Tale eller skrift som romanteoretisk metafor» frå Frå telling via showing til writing, Samlaget 1989

60 sider

Roman skjønnlitteratur

Flaubert, GustaveMadame Bovary, Aschehoug 2007

Stridsberg, Sara                  Drömfakulteten, Bonniers 2006

Ca. 500 sider

Essayteori

Melberg, Arne                           «Kroppen» og «Stedet» frå Essayet. Utvalg og introduksjon ved Arne Melberg, Universitetsforlaget, 2013

Haas, Gerhard                  «Essayets særmerke og topoi» frå Essayet i Norge, Samlaget 1982

30,5 sider

Essays

Montaigne, Michel de                  Til leseren» og «Om hvorfor vi ler og gråter av en og samme ting» frå Essays, Bok 1, Aschehoug, 2004

Bacon, Francis                  «Om vennskap» frå Essayet. Utvalg og intriduskjon ved Arne Melberg, Universitetsforlaget, 2013

Holberg, Ludvig                  «Om å fly i luften» frå Epistler, Cappelen 1994

Woolf, Virginia                  «Gatestreif. På eventyr i Lodon» frå Indiskresjoner og andre essay, Pax 2002

Øverås, Tor Eystein                  «Montaigne mellom essayet og romanen» frå I dette landskap, Gyldendal, 2012

29 sider

Dramateori

Ekmanner, Agneta                  «Förvandlas – om skådespeleri» frå Forsök om teater, Bonnier Essä, 1998

Fehr, Drude von der                  «Dramaet uten karakterere og uten erkjennelsesbehov» frå Tendenser i moderne norsk dramatikk, Samlaget 2004

Hellwig, Hilda                           «Løgnens språk och änglarnas spår», Essay frå Stockholms Dramatiska Högskolans pensum i regikunst

Sontag, Susan                  The Death of Tragedy

Zern, Leif                           1992 frå Det lysande mørket, Om Jon Fosses dramatikk

38 sider

Dramatikk

Fosse, Jon                           Nokon kjem til å komme

Løveid, Cecilie                    Visning

Kane, Sarah                        4:48 Psychosis

Müller, Heiner                   Hamletmaskinen

264 sider

Stilistikk og forteljarteknikk

Lindhardt, Jan                  «Nogle grunnbegreber i retorikken» og «Elocutio» frå Retorik, Rosinante, 1987

Dahl, Willy                  «Sagaens stil og struktur» og «Impresjonismen» frå Stil og struktur, Universitetsforlaget, 1969

58 sider

Tekstteori

Aristoteles                  «Om diktekunsten» (utdrag) frå Klassisk litteraturteori. En antologi (red. Eide m.fl.), Universitetsforlaget, 2007

Sjklovskij, Viktor         «Kunsten som grep» frå Moderne litteraturteori. En antologi (red. Kittang m.fl.), Universitetsforlaget 2003

Sontag, Susan         «Mot fortolkningen» frå ARR 1/91

Barthes, Roland         «Fra værk til tekst» i K&K 44/1983

Derrida, Jacques         «Letter to a japanese friend» i A Derrida reader

65 sider

Kultur og litteratur

De Weerdt, Sveen                           «Exploring the Dialectics» frå Emergence nr. 1, 1999¨

Spivak, Gayatri Chakravorty                  «Tre kvinners tekster og en kritikk av imperialismen» frå Feministisk litteraturteori

22 sider

Forleggeri

Andreassen, Trond                  Utdrag frå kapitlet «Skjønnlitteratur – bøker og marked» i Bok-Norge. En litteratursosiologisk oversikt, Universitetsforlaget, 2006

17 sider

Skapande skriving

Baudelaire, Charles                  «Evnenes dronning» frå Kunsten og det moderne liv, Solum, 1988

Hedlund, Tom                           «Att bli salig på sin egen fason, några reflexioner kring lyrikskrivarkurser» frå Å skrive skjønnlitteratur, Samlaget, 1997

Dahle, Gro                           «Å sykle på språket» frå Å skrive skjønnlitteratur, Samlaget, 1997

Fosse, Jon                           «Forteljar, person, skrivar» frå Frå telling via showing til writing, Samlaget 1989

61 sider