meldeskjema

Ønskjer du å melde inn noko anonymt? Du kan nytte dette skjemaet til å melde frå om kritikkverdige forhold ved skulen, til dømes seksuell trakassering. Meldingar blir vidaresendt til akademileiar og kontorfullmektig, og dei blir handsama konfidensielt. Du må vere innlogga med felles brukarnavn (delt av studentar, kursdeltakarar, tilsette og gjestelærarar inneverande år) for å sende melding.