Samarbeidspartnarar

Skrivekunstakademiet samarbeider med ei rekkje andre kulturaktørar og institusjonar:

Hordaland fylkeskommune
Norsk Kulturråd
Bergen Kommune
Norsk Forfattersentrum
Sparebanken Vest
Litteraturhuset i Bergen
Goethe-Institut
Kulturnett Hordaland
Divan Dialoger
Norli
Café Opera
Landmark
Bergen Offentlige Bibliotek
Oktober Forlag
Gyldendal Norsk Forlag
Det Norske Samlaget
Hotell Augustin
Hotell Hordaheimen
BEK
Perrong