Om oss

Skrivekunstakademiet i Hordaland driv undervisning innan skjønnlitterær skriving. Vi har landets mest etterspurde utdanningstilbod på dette feltet, og mange av våre studentar har debutert som forfattarar.

Vi gjev undervisning i dei ulike skjønnlitterære sjangrane. Det er i hovudsak forfattarar som underviser, for tida fire faste lærarar i tillegg til ei rekkje gjestelærarar. Undervisninga legg vekt på det praktiske skrivearbeidet, og særleg på den einskilde student sine eigne tekstar.

Akademiet er lokalisert i Kulturhuset USF (Verftet) på Nordnes, eit bygg som huser mange kulturverksemder og kunstnarar innan ulike fagområde. I tillegg finn ein kafé, filmklubb, konsertlokale, visningsrom og teatersal i bygget.

Skrivekunstakademiet blei skipa i 1985, av forfattaren Rolf Sagen og Hordaland fylkeskommune, som finansierer institusjonen. I styret sit representantar frå fylkeskommunen, Universitetet i Bergen og Den norske Forfatterforening. Skrivekunstakademiet i Hordaland er ei stifting som har til føremål å gje undervisning i skrivekunst og elles arbeide for å styrkje norsk skriftkultur. Årsstudiet er gratis, og er godkjend som høgare utdanning av NOKUT. Fullført utdanning gjev 60 studiepoeng. Ein kan søkje lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning

For valperioden 2016-2020 er følgjande medlemmer og varamedlemmer vald til styret for stiftinga Skrivekunst-akademiet i Hordaland, i tillegg til Rolf Enger som tilsettrepresentant og Silje Linge Haaland som studentrepresentant for skuleåret 2017/18:

Medlem

1 Rasmus Laupsa Rasmussen, Styreleiar
2 Aud Karin Oen
3.Børge Lunde
4.Annette Mattsson  (Den norske Forfatterforening)
5.Magnus Sjersted (Universitetet i Bergen)

Varamedlemer

1. Alexander Fosse Andersen
1. Beate Husa
1. Ragnhild Fagerbakke
1. Henning Bergsvåg  (Den norske Forfatterforening)
1. Christine Hamm (Universitetet i Bergen)

Vedtekterhordaland-fylkeskommune