Pensumliste

Årsstudium i skapande skriving 2015/16

Pensum er i to delar:
1. Kjernepensum (obligatorisk)
2. Sjølvstudiumpensum (valfritt)

Pensumlista er sett opp etter sjanger og inneheld obligatorisk pensum. Sjølvvald pensum må spesifiserast på eiga liste og godkjennast av undervisningsleiar.
Frist for innlevering av sjølvvald pensum: 9. februar 2015.

OMFANG

 • 500 sider teori (Litteraturteori, sjangerlære, retorikk og litterær analyse). Av teoripensum er ca. 400 sider obligatorisk pensum og ca. 100 sider sjølvvald.
 • 1200 sider skjønnlitteratur (dikt, novelle, roman, skodespel, essay). Av skjønnlitterært pensum er ca. 800 sider obligatorisk pensum og ca. 400 sjølvvald

1. KJERNEPENSUM (obligatorisk)

Lyrikk
teori

 • Christensen, Inger: ”Hemmelighedstilstanden” frå Hemmelighedstilstanden, Gyldendal 2000, 9 s.
 • Jakobson, Roman: ”Hva er poesi?” frå Moderne litteraturteori. En antologi (red. Eide m.fl.), Universitetsforlaget 2003, 11 s.
 • Janss og Refsum: kap. 1 i Lyrikkens liv, Universitetsforlaget 2003, 35 s.
 • Vinje, Eiliv: s. 180-188 i Tekst og Tolking, Ad Notam Gyldendal 1993, 9 s.

Lyrikk
skjønnlitteratur

 • Christensen, Inger: Alfabet, Gyldendal 1994, 67 s.
 • Kompendium med utvalde einskilde dikt, 60 s.

Novelle og kortprosa
teori

 • Brixvold, Jeppe og Hans Otto Jørgensen: ”Efterskrift”, i Antologi dansk kortprosa, 1998, 8 s.
 • Cortazar, Julio: «Some aspects of the short story» frå Studies in short fiction, 1984, 11 s.
 • Gordimer, Nadine: «The flash of fireflies» frå Studies in short fiction, 1984, 5 s.
 • Lemhagen, Ingmar: ”Å ena sidan, å andra sidan”, 90-tal nr 26, 1998, 20 s.
 • May, Charles: ”The nature of knowledge in short fiction” frå Studies in short fiction, 1984, 11 s.
 • May, Charles: «Chekhov and the modern short story» frå The new short story theories, 1994, 20 s.
 • Solstad, Dag: ”Spilleren” frå Artikler om litteratur, 1967-1982, Oktober 1984, 13 s.

Novelle og kortprosa
skjønnlitteratur

 • Baudelaire, Charles: “Den gamle kones fortvilelse”, 1 s.
 • Bernhard, Thomas: «Stemmeimitatoren»1978, 1 s.
 • Boccaccio «Falken», 8 s.
 • Tsjekov, Anton «Vanka», 5 s.
 • Kafka, Franz «Den første fortredelighet», 5 s.
 • Woolf, Virginia «Tuesday or Thursday», 2 s.
 • Hemingway, Ernest «Åser som hvite elefanter», 3 s.
 • Queneau, Raymond utdrag frå «Stiløvingar», 1 s.
 • Carver, Raymond «Naboer», frå Vær så snill, vær stille, vær så snill 1985, 7 s.
 • Fløgstad, Kjartan «Regn i juli» 4 s.
 • Cortázar, Julio «Axolotl» frå Seremonier, Gyldendal 1970, 6 s.
 • Wardenær, Torild: «Blant alt som våker V» frå Døgndrift 1998, 1 s.
 • Solstad, Dag: «Kvinne i sort, kvinne i blått» og «Språk» frå Svingstol 1967, 6 s.
 • O’Connor, Flannery: «En krets av ild», 16 s.
 • Joyce, James: «De døde», 38 s.

Roman
teori

 • Mørck, Audun Johannes: ”M. M. Bakhtin”, frå Latter og dialog, Cappelen akademisk forlag 2003, 24 s.
 • Vinje, Eiliv: ”Forteljarens plass i forteljinga” frå Tekst og tolking, Gyldendal Ad Notam 1993, 18 s.
 • Fosse, Jon: ”Tale eller skrift som romanteoretisk metafor” frå Frå telling via showing til writing, Samlaget 1989, 18 s.

Roman
skjønnlitteratur

 • Flaubert, Gustave: Madame Bovary, Aschehoug 2007, 377 s.
 • Stridsberg, Sara: Drömfakulteten, Bonniers, 2006, 355 s.

Essayteori

 • Melberg, Arne: «Kroppen» og «Stedet»  fra Essayet. Utvalg og introduksjon ved Arne Melberg, Universitetsforlaget, 2013, 22,5 s.
 • Haas, Gerhard: ”Essayets særmerke og topoi” frå Essayet i Norge, Samlaget 1982, 8 s.

Essays

 • Montaigne, Michel de: ”Til leseren” og » Om hvorfor vi ler og gråter av en og samme ting» frå Essays. Bok 1, Aschehoug 2004, 6 s.
 • Bacon, Francis: ”Om vennskap” frå Essayet. Utvalg og introduksjon ved Arne Melberg, Universitetsforlaget, 2013, 5 s.
 • Ludvig Holberg: ”Om å fly i luften” frå Epistler, Cappelen 1994, 1 s.
 • Woolf, Virginia: ” Gatestreif. På eventyr i London” frå Indiskresjoner og andre essay, Pax 2002, 11 s.
 • Øverås, Tor Eystein: «Montaigne mellom essayet og romanen» frå I dette landskap, Gyldendal 2012, 6 s.

Stilistikk og forteljeteknikk

 • Lindhardt, Jan: ”Nogle grundbegreber i retorikken” frå Retorik, Rosinante 1987, 4 s.
 • Lindhardt, Jan: ”Elocutio” frå Retorik, Rosinante, 1987, 19 s.
 • Dahl, Willy: ”Sagaens stil og struktur” og ”Impresjonismen”, frå Stil og struktur, Universitetsforlaget 1969, 35 s.

Tekstteori

 • Aristotleles: ”Om diktekunsten” (utdrag) s. 24-50 i Klassisk litteraturteori. En antologi (red. Eide m.fl), Universitetsforlaget 2007, 27 s.
 • Sjklovskij, Viktor: ”Kunsten som grep” s. 13-28 i Moderne litteraturteori. En antologi (red. Kittang m.fl), Universitetsforlaget 2003, 16 s.
 • Sontag, Susan: ”Mot fortolkningen” i ARR 1/91, 7 s.
 • Barthes, Roland: ”Fra værk til tekst” i K&K 44/1983, 8 s.
 • Derrida, Jaques: «Letters to a japanese friend» i A Derrida reader, 7 s.

Kultur og litteratur

 • De Weerdt, Sveen: Dialoging: ”Exploring the Dialectics” frå Emergence nr 1 1999, 6 s.
 • Spivak, Gayatri Chakravorty: «Tre kvinners tekster og en kritikk av imperialismen» frå Feministisk litteraturteori, 16 s.

Forleggeri

 • Andreassen, Trond: utdrag frå kapitlet ”Skjønnlitteratur – bøker og marked” i Bok-Norge. En litteratursosiologisk oversikt, Universitetsforlaget 2006, 17 s.

Skapande skriving

 • Baudelaire, Charles: ”Evnenes dronning” frå Kunsten og det moderne liv, Solum 1988, 11 s.
 • Hedlund, Tom: ”Att bli salig på sin egen fason, några reflexioner kring lyrikskrivarkurser” frå Å skrive skjønnlitteratur, Samlaget 1997, 7 s.
 • Dahle, Gro: ”Å sykle på språket” frå Å skrive skjønnlitteratur, Samlaget 1997, 39 s.
 • Fosse, Jon: ”Forteljar, person, skrivar” frå Frå telling via showing til writing, Samlaget 1989, 4 s.

2. SJØLVSTUDIUMPENSUM (valfritt)

Ca. 100 sider frå ein poetikk. Må godkjennast eller velgjast frå éin av følgjande titlar:

 • Horats: Brevet om diktekunsten, Aschehoug 1997
 • Fløgstad, Kjartan: Loven vest for Pecos, Gyldendal 1981
 • Woolf, Virginia: Indiskresjoner og andre essay, Pax 2002
 • Thomsen, Søren Ulrik: En dans på gloser, Oktober 1996
 • Fosse, Jon: Frå telling via showing til writing, Samlaget 1989
 • Hødnebø, Tone: Skamfulle Pomeii, H Press Imperativ 2004

400 sider skjønnlitteratur. Må godkjennast eller velgjast ut frå følgjende titlar:

Dikt

 • Vethal, Silje: Lynne, Tiden 2000
 • Bjugn, Sissel Solbjørg: Depp, Samlaget 1999
 • Gulliksen, Geir: Voksne dikt, Oktober 1999
 • Wardenær, Torild: Titanporten, Aschehoug 2001
 • Dahle, Gro: Hundre tusen timer, Cappelen 1996
 • Vold, Jan Erik: Mor Godhjertas glade versjon. Ja, Gyldendal 2002

Noveller

 • Askildsen, Kjell: Thomas F´s siste nedtegnelser til almenheten, Oktober 1983
 • Fløgstad, Kjartan: Fangliner, Samlaget 2001
 • Lindstrøm, Merethe: Kannibal-leken, Aschehoug 1990
 • Stien, Laila: Veranda med sol, Tiden 2003
 • Surén, Odd W.: Adgangstegn, Aschehoug 2007

Romanar

 • Skram, Amalie: Forraadt, Gyldendal 2006
 • Hamsun, Knut: Sult, Gyldendal 1998
 • Houellebecq, Michel: Utvidelse av kampsonen, Cappelen Damm 2004
 • Fosse, Jon: Melancholia II, Samlaget 1996
 • Ørstavik, Hanne: Kjærlighet, Oktober 1997
 • Duras, Marguerite: Moderato Cantabile, Aschehoug 2007
 • Marstein, Trude: Gjøre godt, Gyldendal 2007
 • Larsen, Trude Brænne: Rimfrost – Bortført, Damm 2006

Dramatikk

 • Shakespeare, William: Hamlet, Aschehoug 2002
 • Fosse, Jon: Dødsvariasjonar, Samlaget 2002

Essays

 • Melberg, Arne: Essayet. Utvalg og introduksjon ved Arne Melberg, Universitetsforlaget  2013
 • Lunden, Eldrid: Kvifor måtte Nora gå? Nye essays og andre tekstar, Aschehoug 2004
 • Shields, David: Reality hunger: a manifesto, Penguin Books Limeted 2011
 • Wood, James: How fiction works, Picador 2009