Søk årsstudium i Skapande skriving

_NI17811No kan du søkje om plass ved Årsstudium i skapande skriving frå hausten 2017! Årsstudiumet passar for deg som vil bli forfattar eller berre ønskjer å fordjupe deg i skriving over eit heilt skuleår. Det gjev undervising i skriving og lesing av poesi, dramatikk og prosa. Søknadsfristen er 1.april. Søknadsskjema og meir informasjon om korleis du søkjer finn du her.