Årsstudium i skapande skriving

1.april er fristen for å søkje om plass ved Årsstudium i skapande skriving. Meir info og søknadsskjema finst her.