Frist for å søkje påbyggingskurs

Fristen for å søkje påbyggingskurs er 15.mai. Meir informasjon om kurset finn du her.