Frist for å søkje responskurs

Hugs å søkje haustens responskurs innan 30.oktober. Meir om kurset og korleis ein søkjer, finn du her.