1. april

Søknad til Årsstudium i skapande skriving 14/15 må vere poststempla seinast onsdag 1. april. Søknadsskjema og informasjon om korleis du søkjer, finn du her. Svar om opptak vil bli sendt ut til alle søkjarar medio mai. Ta kontakt med oss dersom det er noko du lurar på!