Tid for å søkje

Søknaden til Årstudium i skapande skriving 14/15, må vere poststempla seinast 1. april. Søknadsskjema finn du her, i tillegg til informasjon om korleis du søkjer. Lukke til! Svar etter opptak blir sendt ut i midten av mai.