Søknadsfrist, responskurs

Frist for å søkje på responskurs med Tormod Haugland 8. og 9. mars. Les meir om kurset og korleis du søkjer her.