Temakveld med Ole Robert Sunde

ole robertOle Robert Sunde har eit tungt og høgt prisa forfattarskap bak seg. For sin seinaste roman, Krigen var min families historie, blei han nominert til Nordisk Råds Litteraturpris. Om Sundes prosa skriv forlaget:

Et selvbiografisk materiale kombineres med refleksjoner omkring et stort historisk stoff og tanker som henter idémessig tilfang fra så vel antikk som moderne kunst og filosofi. Slik settes individets historie i spill med den store historien. Sundes prosa er formmessig utfordrende, preget av lange, slyngende setninger med tallrike innskudd, avbrutte dialoger, nitide detaljsansinger og overraskende assosiasjonssprang.

Fredag 13. september kl. 19 kjem Sunde til Skrivekunstakademiet og snakkar om romanen og det sjølvbiografiske. Ope for alle – velkomen!