SØK!

Fristen for å søkje årsstudium nærmar seg! Søknaden må poststemplast seinast 2. april. Nedlastbart søknadsskjema og informasjon om prosedyren, er å finne her.