LyttLittLyd

Skrivekunstakademiet inntek Litteraturhuset! Torsdag 21. mars kl. 20 blir det opplesingar ved årets studentar, Ulf Karl Olov Nilson (UKON) og Erlend O. Nødtvedt i Alver. Etter opplesingane blir det dessutan samtale mellom UKON og Nødtvedt. Fri inngang, ope for alle!