Nytt påbyggingskurs

I 2013 køyrer me igang eit nytt påbyggingskurs i skapande skriving. Dette er eit tilbod for søkjarar som allereie har eitt år skriveskuleutdanning på høgskulenivå, eller som har gjeve ut minst ei bok, og som ynskjer å utvikle eit pågåande skriveprosjekt. Hovudlærar er Pedro Carmona-Alvarez, som skal ha med seg fleire mentorar og gjestelærarar. Les meir om tilbodet her. Søknadsfrist 1. desember!