Temakveld: Tone Gellein

Tone Gellein lagar kunst i skjæringspunktet mellom performance, tekst og video, ho knyt koreografi og teater til sine teoretiske og digitale studiar. I BEG/Fragments from the Second Manuscript er eit perfomativt føredrag, «et 13-siders tekstmanus og visuelt materiale i kontinerlig bevegelse og utvikling». Temakvelden er ein del av samarbeidet «Visuell kunst som springbrett for tekst», og blir avvikla torsdag 18. oktober kl. 19 på Hordaland Kunstsenter. Gratis inngang og ope for alle!