Temakveld på HKS

Tone Gellein held perfomativt føredrag i vår tverrestetiske veke på HKS! Meir om arrangementet her.