Nordiske skriveskular

Skrivekunstakademiet gler seg til å få besøk av studentar og lærarar ved Nordens Författarskola på Biskops-Arnö denne fyrste veka i mai. Me utnyttar besøket til ein opplesingskveld på Landmark torsdag den 3. klokka 19:00. Gratis inngang og ope for alle. Velkomen!