Endeleg søkjartal

Endeleg søkjartal på årstudium i skapande skriving er i år 118. Me takkar for alle søknadane! Svar blir utsendt over e-post i år, av miljø- og effektivitetshensyn. Opptaket er etter planen klart medio mai.