Nytt responskurs

3. og 4. mars held me nytt responskurs! Dette intensive helgekurset er eit tilbod for deg som saknar grundig lesing av tekstane dine, og som vil vite korleis tekstgjennomgang kan føregå på akademiet. Fleire tidlegare responskursdeltakarar har seinare kome inn på årsstudiumet vårt. Kursleiar er forfattar og skrivelærar gjennom ei årrekke, Tormod Haugland. Meir om kurset og korleis du søkjer innan 17. februar, finn du her.