Rimbereid nominert til Nordisk Råds Litteraturpris

Me gratulerer undervisningsleiar Øyvind Rimbereid for nominasjonen til Nordisk Råds Litteraturpris 2012! Dette er andre gong Øyvind er nominert til den gjeve prisen, og akademiet heiar på Jimmen. Eit utklypp frå komiteens grunngjeving:

Rimbereids språkeksperimenter skaper helt nye muligheter for å utforske poesiens klanglige kvaliteter. Den gamle verden Jimmen og herren befinner seg i, går uavvendelig mot slutten, og blant diktets høydepunkter er episoden der de mislykkes med å dra en Morris Mini opp av en grøft, og avsnittene der de betrakter den første Condeep-plattformen på vei ut mot Nordsjøen.

Det som finnes av melankoli (…) balanseres mot diktets store musikalitet og språklig oppfinnsomhet. I Jimmen ses historien nedenfra, men diktets uforutsigbare syner, dunkle drømmer og jordnære gleder lever et poetisk liv under og over og på siden av all prosaisk utvikling. Rimbereid er ikke bare den mest nyskapende norske poet for tiden, men også den mest konkrete, den som tydeligst dikter om hele samfunnet, hele den sosiale tilværelse.