Bergens-energien

Me gratulerer Tomas Espedal med Bragepris og siterer takketalen:

Og så vil eg virkelig takke Bergen og Bergens-miljøet i Bergen, det må dere vite at det er en fantastisk vanskelig by å bo i, et forferdelig høl av et sted, men men men der finnes en enorm energi i at det fins et skrivekunstakademi, universitetet og et par tidsskrifter som er ganske gode og et enormt trykk i byen, så de av dere som har lyst til å bli forfattere; kom til Bergen.

Me kan ikkje seie oss meir einige og minner om fristen for å søkje påbyggingskurs i skapande skriving: 1. desember!