Leiar i permisjon

Rolf Enger er no på plass som leiar på akademiet for Øyunn Viken, som skal ut i permisjon. Kontaktadressa til Rolf er rolf@skrivekunst.no