Kunstnarstipend

For å støtte skapande, profesjonelle kunstnarar på Vestlandet, utlyser Sparebanken Vest i 2011 15 stipend à 50 000 kroner innan kategoriane Ord, Lyd og Bilete. Pengane kan brukast til prosjekt, til studiereiser eller som arbeidsstipend. Søknadsfristen er 23. september 2011, og utdelinga finn stad i Bergen 8. desember.

Kun utøvande kunstnarar med arbeids- og bustad på Vestlandet kan søkje på stipendet.

For meir informasjon, sjå https://www.spv.no/om-oss/aktivitetskalender/visjon_vest_kunstnerstipend_2011/