Våraktivitet

Nokre bilete av aktiviteten ved akademiet vårsemesteret 2011 her!