Tid for å søkje

Søknadsfrist for Årsstudium i skapande skriving 2011/2012 er fredag 1. april. Søknaden må vere poststempla seinast denne dagen. Informasjon om korleis du søkjer og nedlastbart søknadsskjema, finn du her.