Søknadsfrist responskurs

Frist for å sende inn søknad til responskurs 12. og 13. mars. Meir informasjon om kurset her.