Nytt førstehjelpskurs i dramaturgi

Treng du råd om korleis du byggjer opp vellukka dramaturgi i tekstane dine? Helga 27. og 28. november arrangerer vi nytt, gratis dramaturgikurs! På laurdag blir det inspirerande føredrag om emnet, ope for alle. På sundag blir det responskurs med tolv plassar. Fristen for å søkje på responskurset er 15. november. Les meir om kurset her.