Endeleg søkjartal vart 128

Det kom til slutt inn heile 128 søknadar til årsstudium i Skapande skriving for 2010/2011. Fleire medier har interessert seg for auken i søkjartal, og her kan du lese intervju med Aina Villanger, som er student i år. Her kan du finne reportasje frå Kulturnytt 19.05. klokka 08.03.  Her les du Studvests reportasje.