Sleppefest for studentantologien

Studentkullet 2009/10 slepper sin  antologi Undertråd på Landmark i morgon 11/5 klokka 19:00.

Det blir opplesingar, musikk og sal av antologi. Kjøp årets mest lovande bok,slippefest med rabatt!